Person vars ansikte är vänt från kameran. Dennes hår fladdrar i vinden. Texten "Hur mår du?"

Ta den andliga hälsan på allvar

14-16 november äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum i Linköping. Årets tema är Rätten till hälsa. Svenska kyrkan, en av huvudarrangörerna till MR-dagarna, kommer att lyfta frågor som rör den andliga och existentiella hälsan.

I kyrkans arbete är hälsoaspekten ständigt närvarande. God hälsa, inre och yttre, berör hela människans existens. I våra församlingar möter vi dagligen människor som lever med fysisk eller psykisk ohälsa, det kan handla om liv och död, men också mer vardagliga frågor av existentiell karaktär. 

- Sekulära krafter vill förpassa andliga frågor till det privata rummet. Tro och religion pekas ofta ut som hot. Men studier visar att tro och meningsbärande sammanhang är bra – både för individen men också för folkhälsan.

Det säger Pernilla Myrelid, stiftsadjunkt på Linköpings stift och en av dem som finns med i Svenska kyrkans monter under MR-dagarna.

- Våra seminarier kommer ta upp olika dimensioner av existentiell och andlig hälsa med exempel på praktiskt arbete: sjukhuskyrkan, suicidprevention bland unga och Act Svenska kyrkans arbete med psykosocialt stöd i humanitära kriser.

MR-dagarna äger rum i Konsert&Kongress, Linköping
Svenska kyrkans montrar: M21 och M2

Mer information om våra programpunkter:
https://www.svenskakyrkan.se/mr-dagarna

Mer information om hela utbudet på MR-dagarna:
https://www.mrdagarna.nu/

Kontakt: Stiftsadjunkt Pernilla Myrelid, pernilla.myrelid@svenskakyrkan.se
013-24 26 36, 070-346 77 80

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna äger rum en gång per år och brukar samla mellan 3 000 och 5 000 besökare. Huvudman för MR-dagarna är Föreningen Ordfront. Samarbetspartner är Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.