Ärkebiskop Antje Jackelén talar från en scen.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ärkebiskopens program på årets digitala Bokmässa

Den 24-27 september är det traditionsenligt Bokmässan där Svenska kyrkan är en stor aktör genom scenen Se människan. På grund av coronapandemin blir årets Bokmässa en litterär digital festival. Svenska kyrkan erbjuder ett digert program med existentiellt perspektiv under tre dagar som filmas och kan ses av alla via vår webb och Bokmässan Play. Ärkebiskop Antje Jackelén medverkar i flera programpunkter. Här är hennes program i sin helhet.

Fredag 25 september

Kl. 13.00-13.20
Går Svenska kyrkans bidrag till kulturen att värdera?
Svenska kyrkan är en aktiv medarrangör till stora kulturevenemang runt om i landet. Varje år tar dessutom hundratusentals svenskar del av kyrkans kulturutbud genom allt från konserter och det kyrkliga kulturarvet till hantverksträffar och körer i församlingarna. När kommunal kulturverksamhet minskar blir kyrkans roll än viktigare för att upprätthålla kulturlivet i Sverige. Men går det att värdera nyttan av Svenska kyrkans bidrag till kultur i Sverige utifrån ett samhällsperspektiv? Kulturminister Amanda Lind och ärkebiskop Antje Jackelén i ett samtal under ledning av journalisten Dag Tuvelius om det samhällsekonomiska värdet av Svenska kyrkans bidrag till Sveriges kultur och kulturarv.
Medarrangör: Kyrkokansliet i Uppsala 

Lördag 26 september

Kl. 10.00-10.45
Ett samtal om hopp i en tid av kris
Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser. För oss som personer, samhälle och mänsklighet – och som kyrka. I pandemins skugga väcks många teologiska frågor. I boken ”Otålig i hoppet” behandlar ärkebiskop Antje Jackelén dessa frågor.
I Dagen Nyheter har man under våren kunnat läsa 19 svenska och internationella författares tankar om pandemin. Texterna finns nu samlade i ”Corona – 19 författare om krisen”. Antje Jackelén och Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter, samtalar om pandemin – och teologin.
Medarrangör: Verbum och Bokförlaget Polaris 

Kl. 13.30-13.50
Året med 13 månader
”Året med 13 månader” är en dagbok från hösten 2017 till hösten 2018 av Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet. Ett år då Kultursverige sprack mitt itu med flera stora konflikter, som bråket om Nya Tiders närvaro på Bokmässan och framför allt #metoo, som fick stora konsekvenser för Linderborgs roll på Aftonbladet. Ett år som även fick stor betydelse för henne på det personliga planet. Åsa Linderborg samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén.
Medarrangör: Bokförlaget Polaris

Kl. 17.00-17.45
Vårt enda liv – sekulär tro och andlig frihet 
Filosofen Martin Hägglund förklarar hur vår strävan efter frihet och demokrati borde leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. I stället för en religiös tro på evigheten bör vi fördjupa en sekulär tro som är hängiven vårt ändliga liv tillsammans. Allting handlar om hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid. Martin Hägglund samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén under ledning av Mats Almegård, journalist.
Medarrangör: Volante

Länkar: 
Se Svenska kyrkans program på webben – Bokmässan och Se människan
Se på Bokmässan Play

Läs mer: 
Svenska kyrkans pressmeddelande 2020-08-25
Välmatat program på årets digitala bokmässa