Örsjö kyrka

Öppen dagligen 9-19 Vägkyrka 1-14 juli 10-16

Mer om kyrkan >

Väg 25, en mil sydväst om Nybro
Kyrkan har audioguide

Unik sexkantig kyrka med exteriör från 1892, interiörer från 1976 (efter branden 1974) med stora målningar av Sven-Bertil Svensson. 

Vägkyrka

Servering
Symboljakt

Utställning
Det magiska ordet. Alfa och Omega
Bilder till evangelierna av Johan Thelin

Mässa

Söndag 7 juli 10:00

Musik i sommarkväll 

11 juli Örsjö kyrka 19:00 
Varm sommarmusik på tio strängar
Fred Holmlund, gitarr och Josef Einarsson, kontrabas