Gravrätt och gravrättsinnehavare

För alla bestämda gravplatser finns gravrätter. Gravrättsinnehavare kallas de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten.