Foto: Joakim Carlström /IKON

Vigsel och bröllop

Planerar ni ert bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Här berättar vi om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och så får ni tips praktiska tips.

Ett välsignat bröllop

En vigselakt är en gudstjänst där vi ber Gud att ert äktenskap skall välsignas och att Gud skall stå vid er sida i medgång och motgång. 
Vi vill gärna dela den dagen med er och ni är varmt välkomna att boka vigsel i någon av våra kyrkor. Ni bokar tid för vigsel via församlingens expedition eller via någon av prästerna. Tänk på att boka i god tid.

Vigselsamtal

En vigselgudstjänst föregås alltid av ett vigselsamtal ett par veckor innan vigseln. Den präst som kommer att viga er tar kontakt med er för att samtala om vad vigseln innebär och hur vigselgudstjänsten går till.

En kyrklig vigsel sker i Svenska kyrkans ordning. Denna ordning är fastställd och går inte att ändra på. Däremot bestämmer ni tillsammans med prästen och kyrkomusiker vilka psalmer, eventuella solosånger samt vilken in- och utgångsmusik som skall sjungas/spelas under vigselgudstjänsten.
 
Som en del av vigselsamtalet ingår också att ni tillsammans med prästen övar de elementära delarna av gudstjänsten; hur ni skall gå och stå, ni får höra hur frågorna och löftena låter med mera.

Liksom i mycket annat, går det olika moden och trender vad gäller vigseln. Alla tankar som ni har måste därför diskuteras med präst och/eller kyrkomusiker som är ansvariga för vigselns utformning. I Nosaby församling utgår vi från svensk tradition och Svenskkyrklig ordning.

Intyg om hindersprövning

För att prästen skall ha rätt att viga er krävs en hindersprövning från Skatteverket. Denna är giltig i fyra månader och måste vara prästen tillhanda innan vigseln. Om detta inte sker kan inte vigseln genomföras.  Prästen skickar in blanketten till Skatteverket efter vigseln och därefter registreras ni som gifta.

Länk till Skatteverket och hindersprövning.

En annan präst än den som finns i församlingen?

Vill ni anlita en egen präst måste han/hon kontakta vår kyrkoherde i god tid före vigseln.

Solister och musik

Om ni har tänkt anlita en solist som behöver kyrkomusikerns hjälp med ackompanjemang – tänk då på att solisten måste ta kontakt med musikern i god tid. Tänk också på att den musik ni önskar skall vara rimlig för kyrkomusikern att framföra på orgel och/eller piano. Tag gärna kontakt med någon av musikerna om ni behöver hjälp och tips med musikval eller om ni vill använda musik i digitalt format.

Smyckning av kyrkan

I kyrkan finns blommor på altaret som bekostas av församlingen. Färgerna på dessa bestäms utifrån kyrkoåret. Om ni önskar smycka kyrkan ytterligare står ni själva för detta. Ta gärna kontakt med kyrkvaktmästarna för att bestämma när smyckningen i så fall kan ske. Tänk också på att det ibland kan vara tre vigslar i samma kyrka på samma dag. Detta kan innebära att det, ur ett tidsperspektiv, är svårt att hinna smycka kyrkan med nya blommor efter föregående vigsel.

Vill du titta på kyrkan i förväg?

Om ni har önskemål av att se kyrkan innan vigseln vid annan tidpunkt än för vigselsamtalet – tag i så fall kontakt med kyrkvaktmästaren för att bestämma tid för detta då kyrkorna inte alltid är öppna. Kyrkan öppnar ca 1 timme innan vigselaktens början.

Vi ser framemot att få träffa er och vill önska er allt gott och all glädje med planeringen inför er stora dag!

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Vill ni gifta er utomlands?

Ni kan vigas eller bli välsignade (när ni redan gift er borgerligt) i Svenska kyrkan utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information.

En brudgum trär vigselringen på sin blivande frus finger.

Bröllopet rymmer många symboler

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya.