Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gamla prästgården

Gamla prästgården i Österslöv är Skånes äldsta bevarade prästgård. Den uppfördes i slutet av 1600-talet och var prästgård fram till 1921. Idag används byggnaden till kyrklig verksamhet och uthyrning.

Österslövs gamla prästgård speglar det äldre folkliga byggnadsskicket i nordöstra Skåne. Byggnaden har utgjort norra längan i en sluten gårdsanläggning med fähus, stall, loge och lador. På den tiden skötte prästen själv jordbruket.
 
På den västra delen av byggnande finns inskriptionen LCB:PID 1695. Det syftar på den danskfödde prosten Lars Christophersen, kyrkoherde i församlingen från 1674 och hans hustru Pernilla Jörgensdotter. Årtalet anger möjligen när byggnaden uppfördes, men kan också syfta på en ombyggnad.
 
Österslövs gamla prästgård är byggnadsminne sedan 1981.