Gamla prästgården

Gamla prästgården i Österslöv är Skånes äldsta bevarade prästgård. Den uppfördes i slutet av 1600-talet och var prästgård fram till 1921. Idag används byggnaden till kyrklig verksamhet och uthyrning.

Österslövs gamla prästgård speglar det äldre folkliga byggnadsskicket i nordöstra Skåne. Byggnaden har utgjort norra längan i en sluten gårdsanläggning med fähus, stall, loge och lador. På den tiden skötte prästen själv jordbruket.
 
På den västra delen av byggnande finns inskriptionen LCB:PID 1695. Det syftar på den danskfödde prosten Lars Christophersen, kyrkoherde i församlingen från 1674 och hans hustru Pernilla Jörgensdotter. Årtalet anger möjligen när byggnaden uppfördes, men kan också syfta på en ombyggnad.
 
Österslövs gamla prästgård är byggnadsminne sedan 1981.

Idag finns det möjlighet att hyra denna charmiga och kulturminnesmärkta lokal i anslutning till t.ex. dop, begravningar, konfirmation och födelsedagsfester.

Se fliken ”lokaler för uthyrning” för mer information om att hyra Gamla Prästgården.