Foto: Karin Rosvall

Gamla prästgården

Gamla prästgården i Österslöv är Skånes äldsta bevarade prästgård. Den uppfördes i slutet av 1600-talet och var prästgård fram till 1921. Idag används byggnaden till kyrklig verksamhet och uthyrning.

Byggd på slutet av 1600-talet

På den västra delen av byggnande finns inskriptionen LCB:PID 1695. Det syftar på den danskfödde prosten Lars Christophersen, kyrkoherde i församlingen från 1674 och hans hustru Pernilla Jörgensdotter. Årtalet anger möjligen när byggnaden uppfördes, men kan också syfta på en ombyggnad.

En hel gård där prästen också skötte jordbruket

Österslövs gamla prästgård speglar det äldre folkliga byggnadsskicket i nordöstra Skåne. Byggnaden har utgjort norra längan i en sluten gårdsanläggning med fähus, stall, loge och lador. På den tiden skötte prästen själv jordbruket.

Idag ett skyddat byggnadsminne

Österslövs gamla prästgård är byggnadsminne sedan 1981.

En festlokal än idag

Idag finns det möjlighet att hyra denna charmiga och kulturminnesmärkta lokal i anslutning till exempelvis dop, begravningar, konfirmation och födelsedagsfester.

Här hittar du information om hur du kan hyra Gamla Prästgården.