Lokaler för uthyrning

I Nosaby församling finns det två stycken lokaler för uthyrning. Den ena är stora salen i Nosabys församlingsgård och den andra är gamla prästgården i Österslöv.

Nosaby Församlingsgård, Stora salen:

Stora salen är en rymlig lokal där det finns mycket goda möjligheter att servera mat och tillaga kaffe. Porslin finns till utlåning. Linnedukar kan lånas till självkostnadspris (tvätt). Lämplig lokal för upp till 100 personer. Att hyra lokalen en hel dag kostar 1500 kronor. Församlingsgården hyrs ut till församlingens medlemmar i den mån utrymme finns, då lokalen är mycket uppbokad med vår egen verksamhet och sammankomster i samband med förrättningar.

Gamla prästgården i Österslöv:

En charmig kulturminnesmärkt lokal där det finns möjligheter att servera mat och tillaga kaffe. Porslin finns till utlåning. Lämplig lokal för mellan 25 och 35 personer. Att hyra lokalen kostar 1000 kronor för en hel dag. 

  • Lokalerna ska iordningställas efter användning avseende städning och disk.
  • Öl och vin får serveras som måltidsdryck. Starksprit får ej serveras.
  • Nyckel avhämtas och kvitteras vid behov på kansliet och återlämnas senast dagen efter uthyrning.
  • Ordningsregler delges hyresgäst vid kvittens av nyckel.
  • Vid bokning kontakta expeditionen tfn 044 - 19 09 70 i så god tid som möjligt.

Gamla prästgården

Gamla prästgården i Österslöv är Skånes äldsta bevarade prästgård. Den uppfördes i slutet av 1600-talet och var prästgård fram till 1921. Idag används byggnaden till kyrklig verksamhet och uthyrning.