Diakoni | Vuxna | Familjer

Diakoni är till för dig....

... som önskar prata med någon om livet

... som känner sig ensam eller sorgsen

... som har funderingar kring tron

... som vill vara med i en gemenskap

 

 

Hjärtligt välkommen att delta eller att kontakta oss om du undrar över något.   

Någon pumpar kaffe ur en termos i en mugg från Svenska kyrkan.

Vårcafé

Varje tisdag och torsdag anordnas vårcafé i våra olika kyrkor eller församlingsgårdar.

Nosaby kyrkas öppettider

Från april-sept är Nosaby kyrka öppen mellan kl 8-15. Övriga tider: Kontakta vaktmästare.

Musik och körer

En blandad ungdomskör som sjunger inomhus.

Familjekör

Familjekören är för alla som vill sjunga; familjer, barn, ungdomar och vuxna.

Kören Andrum

Kören Andrum är vår blandade vuxenkör.

Allsångarna

Kören Allsångarna är en vuxenkör för daglediga

Volontär - vill du hjälpa till?

I Nosaby församling händer det mycket och alla är välkomna till våra gudstjänster och andra aktiviteter. Vi tror på delaktighet och ju fler vi är som hjälps åt desto bättre och roligare får vi. Det finns många möjligheter för dig som vill engagera dig. Därför söker vi just DIG som vill göra en insats i församlingen. Läs mer här!

Vängruppen

Vi har träffar, anordnar aktiviteter, besöker dem som vill ha besök av oss och har trevligt tillsammans.

Vändpunkten

Vändpunkten, som är ett samarbete mellan Kristianstad kommun och Svenska kyrkan, vänder sig till dig som lever eller har levt i någons närhet som missbrukar droger eller alkohol.

Samtal

Varmt välkommen att söka någon av våra präster eller diakon för samtal. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.