Foto: Malin Björnfot

Om församlingen

Här är alla välkomna att ta del av och bidra till vår verksamhet.

Norsjö församling och Norsjö kommun omfattar samma geografiska område. Antalet medlemmar i  församlingen är (2014) ca 3.500 personer. Andelen av boende i församlingen är ca 85%.

I församlingen finns det tre kyrkor: Norsjö, Bastuträsk och Petiknäs. Personalen består av 1 kyrkoherde, 1 komminister, 1 kantor, 2 församlingsassistenter, 1 diakon,1 lokalvårdare, 3 vaktmästare samt 1 administrativ assistent på pastorsexpeditionen. Personal

Näringsliv
Kommunens näringsliv domineras av företag inom träförädling, jord- och skogsbruk och gruvindustri. I övrigt finns ett antal tillverknings- och verkstadsföretag samt företag inom servicesektorn.

Turism
Vår vackra träkyrka och vår gamla kyrkogård är två exempel på turistmål som är väl värda ett besök. Norsjö har naturligtvis mer att erbjuda med ett  varierat och inspirerande utbud av aktiviteter för dig som är turist Läs mer på Norsjö kommuns hemsida>

Skolor
I centralorten finns F-9 skola. I Bastuträsk finns en F-5-skola.

Äldreboenden
I Norsjö finns det två stycken seniorboenden Gästis och Klockarbo.

Det finns även tre stycken särskilda boenden Vinkelbo och Solbacka i Norsjö samt Bäckgården i Bastuträsk.

Ekumenik
Församlingen har ekumeniskt samarbete med frikyrkorna i  kommunen: Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Åskyrkan. Några gånger per år firar vi gudstjänst tillsammans.