Foto: Malin Björnfot

Norsjö kyrka

Arkitekt: Fredrik Falkenberg. Kyrkan invigdes 22 juli 1917

Norsjös första kyrka byggdes 1811 och var placerad intill Skolgatan och kommunförvaltningen.
1850 invigdes nya kyrkan på Näset. 1909-11 flyttades kyrkan från Näset till nuvarande kyrkoplats.
Sommaren 1912 slog blixten ner i kyrkan och den brann upp.
1915 byggdes en ny kyrka och en månad före planerad invigning brann också denna kyrka ner, utan klarlagd brandorsak. Efter samma ritningar som den nedbrunna kyrkan uppfördes nuvarande kyrka.