En man i svart kostym sitter på Kyrkomötets scen med en ordförandeklubba i handen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkofullmäktige

Norsjö församlings högst beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges uppgift är att fastställa församlingens huvudsakliga mål och riktlinjer, samt att faställa budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. I Norsjö församling har kyrkofullmäktige två sammanträden per år, där församlingens viktigaste beslut fattas.

Ledamötern väljs vart fjärde år i kyrkovalet där samtliga församlingsbor som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får delta.