Verksamhet

Vad ingår i DC:s uppdrag?

På DC bedriver vi ett kunskapsbaserat diakonalt arbete. Uppdraget är att vara ljusbärare mitt i unga människors liv och verklighet. Vi vill ge rum för det heliga, med mötet och relationen i centrum.

Vi använder oss medvetet av empowerment, eftersom många av de som kommer till oss känner vanmakt. Det vill vi ändra till egenmakt. Det handlar mycket om att ta ansvar för sig själv och sin situation.

Vi använder också KASAM, känsla av sammanhang, eftersom vi förstår att människor behöver känna att livet och verkligheten är begriplig, hanterbar och meningsfull.

I mötet med unga människor tänker vi också ”helhet” och att Gud talar direkt till människors hjärtan. Vi vill förmedla närvaro och hopp.

 

I DC:s uppdrag ingår

  • Erbjuda professionella samtal
  • Referensgrupp med representranter för målgruppen med fokus på mångfald och som är med och styr verksamheten.
  • Konfirmandgrupp för unga vuxna
  • Samordning av pastoratsövergripande projekt (PÖP)
  • Interreligiöst arbete
  • Runda bordet - kraftsamling och samordning kring speciella frågor
  • Forum för existentiell hälsa - erbjuda föreläsningar i Norrköping
  • Sinnesromässa i samverkan med Centrumkyrkan, referensgruppen, konfimrander, KRIS
  • Bygga livskraftig diakoni och samverkan med många aktörer i Norrköping för att skapa bättre förusättningar för vår målgrupp
  • Driva och samverka kring diakonala frågor - lokalt, nationellt och internationellt

 

På DC vill vi bidra till ett nytt sätt att vara kyrka och till framtidens diakoni!

 

Foto: Henrik Witt