Undersökning

enkät - Svärtinge

Hej och stort tack för att du tar dig tid att svara på vår undersökning om vad du önskar kring kyrkan i Svärtinge! Klicka på länken nedan så kommer du till undersökningen:

Undersökning ang Svärtinge kyrkas verksamhet och församlingens önskan.