En präst hälsar på en konfirmand utanför en kyrka
Foto: Malin Singelsö

Jobba i Norrköpings pastorat

Vill du skapa goda mötesplatser och göra skillnad i människors tro och liv? Välkommen till oss i Norrköping!

Svenska kyrkan i Norrköping vill vara en inkluderande kyrka som finns där människor lever och är. Vi lägger stor vikt vid det diakonala perspektivet och samarbetar med flera aktörer i samhället inom bl. a. idrott, musik och kultur. Vi har verksamhet i Norrköpings dynamiska stadskärna, mångkulturella förorter likväl som i den kringliggande landsbygden. För oss är det viktigt att hela pastoratet ska leva. Som pastorat är vi trygga i vår identitet!

Lediga tjänster

Se fler röster om Norrköping här

Röster om Norrköping

Vill du skapa goda mötesplatser och göra skillnad i människors tro och liv? Här kan du se intervjuer med medarbetare i Norrköpings pastorat.

Engagera dig ideellt

En glad kvinna i svart förkläde.

Engagera dig ideellt

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder, både unga och äldre, till olika uppdrag. Det är inget livstidsuppdrag. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Läs mer om Norrköpings pastorat

Om Svenska kyrkan i Norrköping

Ett gott liv för alla. Svenska kyrkan i Norrköping vill medverka till att Norrköping blir en bra plats att leva på, för alla. Vi vill vara där människor är.

Församlingsinstruktion 2020 i Norrköpings Pastorat

Här kan du läsa eller ladda ner boken Församlingsinstruktion 2020 (FIN) som beskriver hur Norrköpings församlingar och enheter ska arbeta nu och i framtiden.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och andakter

Här kan du se pastoratets digitala gudstjänster och andakter

Församlingar

Svenska kyrkan i Norrköping har fyra församlingar som alla har sin unika karaktär. Tillsammans skapar de en fantastisk enhet som utgör Norrköpings pastorat.

Kyrkor, lokaler och kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Norrköping har inte mindre än 25 kyrkor, 23 kyrkogårdar, 7 kapell och flertalet församlingshem och andra verksamhetslokaler.

Kontakt till Svenska kyrkan i Norrköping

Här hittar du kontaktuppgifter till Svenska kyrkan Norrköpings olika enheter, Kyrkogårdsförvaltningen, alla församlingar och DC - Diakonicentrum samt all personal i pastoratet. Välkommen att höra av dig!

Glada barn vid en orgel

Årsberättelse för Svenska kyrkan i Norrköping

Vad har hänt i kyrkan i år? Här finns verksamhetsuppföljning och årsredovisning från de senaste åren att ladda hem.

Diakonicentrum (DC)

Mötesplats och samtalsmottagning för dig som är mellan 13 - 30 år

Kyrka-idrott i Norrköping

Svenska kyrkan i Norrköping arbetar aktivt för att finnas och verka på olika områden i samhället. Ett av dessa områden är idrotten där kyrkan deltar och stöttar flera föreningar i form av bland annat matchvärdar, familjedag, konfirmandgrupp och samarbeten.

Grind

Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping

Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer bl.a. skötsel av gravar och kyrkogårdar, plantering av blommor och vissa tjänster i samband med begravning, såsom grävning och täckning av gravar. Norrköpings kyrkogårdsförvaltning omfattar sammanlagt 23 kyrkogårdar.

Svenska kyrkan i Norrköping består av fyra stora församlingar, kyrkogårdsverksamhet, kansliet och utvecklingsenheten. Hos oss jobbar ca 250 medarbetare, drygt 100 förtroendevalda och hundratals ideella medarbetare. Tillsammans brinner vi för att bidra till ett gott liv för alla i Norrköping. Vi är måna om en god arbetsmiljö och jobbar för att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och gemenskap. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.