Hedvigs prästgård

Längtar du efter ny inspiration och kraft i vardagen? Hedvigs prästgård är en plats där du kan hitta nycklar till andrum i din vardag.

På Hedvigs prästgård fokuserar vi på andlig fördjupning. Vi arbetar bland annat med meditation, retreater och pilgrimsvandringar. 

Anställda och ideella i Hedvigs prästgård driver facebookgruppen Hedvigs prästgård.

Meditation - en livshållning

Numera har man rätt till att utöva viss fysisk friskvård på arbetstid, men att ägna sig åt själsliga övningar...? Välkommen att meditera med oss på Hedvigs prästgård.

Trädgårdens helande krafter

Naturen påverkar vår hälsa, det vet vi idag efter många vetenskapliga forskningsrapporter. Naturen är medicin, en kraftkälla och en helande miljö. En trädgård kan inbjuda till fysiskt aktivitet men ger också rum för existentiella tankar.