Foto: Gustaf Hellsing

Existentiell hälsa

SOULFULNESS FÖR VETENSKAPSTROENDE OCH ANDRA SOM TROR OCH HOPPAS

  • 8 existentiella livsaspekter och möjligheter att ta vara på livet
  • En kurseftermiddag med Lena Bergquist torsdag 7 april kl. 13-17

Vår metodutvecklare Lena Bergquist ger ut boken om Soulfulness i början av 2022. den består av samlade erfarenheter och forskning hur man kan arbeta med samtal som stärker existentiell hälsa. vi får möjlighet att höra Lena, reflektera tillsammans med varandra i grupper utifrån de 8 existentiella livsaspekterna. Vi utgår från samtalskorten, Samtalskort när livet utmanar och Frön till livsmod.

Männskan har i alla tider funderat på existentiella frågor och vi vet att de återfinns som viktiga delar i trosåskådningar. I de olika trosinriktningarna finns möjlighet att utifrån texterna reflektera kring tillit, sammanhang, meningen med livet och vad vi kan hoppas på. Dessa samtal har i århundraden stärkt vår existentiella hälsa. Hur kan vi idag få del del av dessa viktiga reflektioner i ett ett mångkulturellt samhälle som besår av många tros- och livsåskådningar?

Att arbeta med de åtta livsaspekterna i existentiell hälsa ger möjlighet att oavsett livsåskådning vi har, få fatt på det som vi delar i att vara människa. Vi får höra berättelser om hur vi kan ta till vara på livet på bästa sätt utifrån de förutsättningar vi har. Svaren kan vara både igenkänningsbara och inspirerande för oss alla.

Torsdag 7 april kl. 13-17 träffas vi i Centrumkyrkan. Det går bra att äta lunch på Café Vetekornet som finns i huset och som drivs av Centrumkyrkan. Säg gärna till i anmälan om du vill äta lunch. Föreläsningen är kostnadsfri.

Anmälan till dc@svenskakyrkan.se senast den 30 mars. Boken Soulfulness finns att köpa för 100 kronor, Samtalskorten finns att köpa till en kostnad av 150 kr/st och Bildkorten för 250 kr/st.

Här får du aktuell info om existentiell hälsa som är en av DCs viktigaste hörnstenar att jobba med och bedriva. Kom gärna med i nätverket, hälsar vi på DC!

 

Vad är existentiell hälsa?

Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och att ta till vara på livets glädjeämnen - det är grunden i existentiell hälsa

På Diakonicentrum arbetar vi med existentiell hälsa utifrån WHO:s åtta aspekter grundade på enkätundersökningar om folkhälsa.

Vi använder forskare Cecilia Melders och metodutvecklare Lena Bergquists formuleringar av de åtta begreppen.

  • Harmoni och inre lugn
  • Upplevelse av sammanhang
  • Existentiell styrka och kraft
  • Tillit som livskraft
  • Meningen med livet
  • Upplevelse av helhet
  • Upplevelse av förundran
  • Förhoppning

På DC används samtalskorten som Lena Bergquist har utvecklat. Korten som heter ”Livsmod, livsglädje, livsmening” hjälper till att föra samtal om existentiella frågor.

Du kan läsa mer om korten här: https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/forelasning-om-existentiell-halsa/

 

Under 2018 startades Forum för existentiell hälsa som är ett nätverk och forum för information, frågor, kompetenshöjning och nätverkande.

I nätverket ingår Svenska kyrkan Norrköping, Norrköpings kommun, Region Östergötland, näringslivet och privatpersoner. 

Några gånger per år inbjuder Diakonicentrum till föreläsningar och workshops. Vi har haft en samtalsgruppsledarutbildning tillsammans med Lena Bergquist och den återkommer med jämna mellanrum.

 

Under hösten 2019 startades för ungdomar och ungavuxna en Samtalsgrupp för ungdomar om existentiell hälsa. Målet är att en ny grupp startas. Är du intresserad? Kontakta Susanne eller Louise!

susanne.holmenhjalmarsson@svenskakyrkan.se

louise.thorenlagerlof@svenskakyrkan.se

 

 

Forum för existentiell hälsa

Vill du vara med i nätverket Forum för existentiell hälsa? Du får fortlöpande information och nyhetsbrev. Maila gärna till dc@svenskakyrkan.se 

Foto: Henrik Witt