Foto: Nikolaj Lund

Årets stipendiater är utsedda

S:t Olofs församling förvaltar ett antal kultur- och musikstipendier och nu har det blivit klart vilka som blir årets stipendiater. I år går G T Bäckmansstipendiat till 23-åriga Marcus Michelin (klassisk musik/cello).

G T Bäckmans stipendium är ett av Sveriges största musik- och teaterstipendier för ungdomar med anknytning till Norrköping och Östergötland och ska gå till en ung person som visar stor talang och hög klass inom sitt konstområde. I år ligger stipendiesumman på 150 000:-. Till sin hjälp i urvalet tar stipendiekommittén i S:t Olofs församlingsråd sakkunnighjälp av representanter från SON och Östgötateatern.

23-åriga Marcus Michelin (klassisk musik/cello) är årets G T Bäckmansstipendiat. Marcus uppvisar ett cellospel på mycket hög nivå, såväl tekniskt som musikaliskt med en mångsidig, färgrik och vacker ton. Han ser musik som kommunikation, där mötet mellan honom och publiken är en av hans viktiga grundpelare.

Han studerar för närvarande vid Norges musikhögskola, där han har hunnit etablera sig som en rutinerad orkestermusiker runt om i landet. 2021 vann han solistpris i Oslo-filharmoniens tävling Ung solist samt Ungdomens Musikmesterskap i Oslo. I framtiden siktar han på att vidareutbilda sig i Tyskland, som har en särställning inom klassisk musik. Han vill använda en del av stipendiesumman till att investera i en ny stråke.

Traditionsenligt får vi höra musikstipendiaterna, både årets och tidigare års stipendiater i en trettondagskonsert i S:t Olai kyrka.

Övriga stipendiater

Vanna Mantefors (musikal/sång) och Filip Johansson (jazz/gitarr) får våra mindre musikstipendier ur A H Godes stipendiefond, med en stipendiesumma på 16 000 kr vardera.

Jesper Eriksson får stipendium för språkstudier ur Von Leesens fond på 50 000 kr.

Disa Nilsson får stipendium för teknikstudier ur A H Godes fond på 17 000 kr.

Lisa Lindegren och Amanda Thomas får stipendium ur A H Godes fond på 17 000 kr för studenter inskrivna på Östgöta Nation/Uppsala universitet.