Foto: Niclas Fasth

Andlighet

Vi är kyrka på DC

När du kommer till DC möts du av en ljusbärare. De ljus som tänds kan vara en bön, en tanke på något eller en omsorg för något. Ibland avslutas ett samtal med att vi tänder ett ljus. Ibland ber någon om att få ett ljus tänt. Vi tror att ljuset står för hoppet om att det kommer att ordna sig. Gud bär oss och ljuset bär oss. Ingen är ensam om att bära det svåra i livet och här på DC hjälps vi åt.

 

I början av 2018 fick DC höra om en längtan efter Gud och gemenskap i mötet med vår målgrupp. Det fanns möjlighet att ganska snart ordna den första sinnesromässan i Centrumkyrkan, som också är DC:s hyresvärd.

En stund av musik, eftertanke, ljus, bön och nattvard har återkommande firats en onsdag i månaden. Det är målgruppen som är med och deltar och ordnar. Vi träffas på DC en timme innan sinnesromässan, kl. 17.00 och går igenom alla uppgifter och ordningen för mässan som sedan startar kl. 18.00 i Centrumkyrkan. Efter mässan fortsätter gemenskapen på DC och vi fikar tillsammans.

Under våren 2020 började digitala sinnesroandakter att sändas den 15 april och 13 maj och de finns på Svenska kyrkan Norrköpings youtube-kanal. Under våren 2021 firades sinnerogudstjänster via zoom för att sedan återkomma i sin fysiska form i Centrumkyrkan.

Inför hösten 2022 har gemensamt beslut tagits att sinnesromässan pausas i sin nuvarande form. Vi hänvisar till sinnesromässa som firas i S:t Olai kyrka en fredag i månaden kl. 18.00 och infaller under hösten 2023,  15 september, 13 oktober, 17 november och 15 december.

 

 

I vårt arbete inspireras vi bland annat av den teologi som förenar stark gudstro med samhällsengagemang och socialt arbete. Vår verksamhet bygget på begrepp som; tillsammans, delaktighet, tillit, solidaritet, medmänsklighet, hopp och kärlek. 

Vi hämtar kraft från den keltiska traditionen som bland annat finns på den heliga ön Iona. Våra sinnesromässor är influerade av liturgin och musiken från Iona och den keltiska traditionen.

 

Sedan starten har denna bön från IONA burit oss med orden:

” I glädjen, bland skratt och leenden

Bär oss vid ditt hjärta, Gud

I sorgen, bland tårar och smärta

Bär oss vid ditt hjärta, Gud

I trötthet, bland leda och oro

Bär oss vid ditt hjärta, Gud

Gud, bär oss vid ditt hjärta

när nya dagar och stunder möter

Låt oss höra, ditt hjärta slå”

 

Foto: Henrik Witt