Foto: Hanna Hummelbo /IKON

Förskola och skola

Norrfjärden församling har ett nära samarbete med de förskolor och skolor som finns i församlingen.

Vi inbjuder till samlingar runt värdegrundsarbetet, de klassiska bibelberättelserna, de stora högtiderna samt påskvandringar och julvandringar. Dessutom medverkar vi vid terminsavslutningar och luciahögtider.

Bibeläventyret

Vi besöker även alla i årskurs 4 med Bibeläventyret som kompletterar skolans arbete i Gamla och Nya testamentet.