Foto: Hanna Hummelbo /IKON

Förskola och skola

Norrfjärden församling har ett nära samarbete med de förskolor och skolor som finns i församlingen.

Vi inbjuder till samlingar runt värdegrundsarbetet, de klassiska bibelberättelserna, de stora högtiderna samt påskvandringar och julvandringar. Dessutom medverkar vi vid terminsavslutningar och luciahögtider.

Bibeläventyret

Vi besöker även alla i årskurs 4 med Bibeläventyret som kompletterar skolans arbete i Gamla och Nya testamentet.
 
 
 • Lina Tjernlund

  Lina Tjernlund

  Norrfjärdens församling

  Pedagog

  Mer om Lina Tjernlund

  Lina jobbar som församlingsassistent. Hennes arbetsuppgifter rör i huvudsak barn och familj. Där arbetar Lina med öppen förskoleverksamhet – ”Liten och Stor”, barnkör, barnmöten och mellanstadiegrupper. Hon har också samarbete med förskola och skola genom besök i kyrkan/besök i skolan, Bibeläventyr samt Jul- och Påskvandringar. Lina arbetar också en liten del med kreativ verksamhet för vuxna.