Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vart går kyrkoavgiften?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift.

Den största delen av kyrkoavgiften går till din lokala församling. På så sätt bidrar du till att kyrkorummet kan vårdas och bevaras, att kyrkan fortsatt finns som ett andrum i tillvaro. Och att vi kan finnas med som stöd vid olyckor och kriser.

Här kan du läsa om Kyrkoavgiften. Se Svenska kyrkans hemsida.