Foto: Magnus Aronson/Ikon

Fastan

40 dagar före påskdagen startar fastetiden.

Årets största fasta i kristendomen börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton. Varje söndag bryts fastan. Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan.

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Traditionellt avstår den som fastar från kött, alkohol och allmän överkonsumtion. Idag har det blivit vanligare att avstå något annat som stör koncentrationnen, t.ex. sociala medier.

Att fastan skall vara i fyrtiodagar har sitt ursprung i Bibeln. Jesus leds efter sitt dop ut i öknen av Anden för att sättas på prov. Där fastade Jesus  i fyrtio dagar.

Fastlagen

Dagarna fram till askonsdagen då fastan börjar kallas fastlagstiden.
På 1500-talet införde man en lag -fastlagen. Den sa att man tidigast fick börja firandet sex dagar innan fastan.
Fastlagen var ett farväl till festligheter innan fastan började. Den tiden firades med ett överflöd av mat och dryck. Man vill ju vara så mätt som möjligt när fastan började.

Rosa påskris träffas av solskenet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Under senare tider hade man tre dagars fest före fstan. Fastlagen börjar med fastlagssöndagen och avslutas med fettisdagen.

Faslagssöndagen 

Fastlagen börjar med en fastlagssöndag. Det som vi i dag kallar för fastlagssöndagen, var den dag då Jesus och lärjungarna påbörjade vandringen mot Jerusalem och därför är temat på fastlagssöndagen ”Kärlekens väg”. 

Fettisdagen 

Under fastlagen har det alltid varit vanligt att äta bullar på alla håll och kanter. Namn och utseendet på dem har varierat men dem har bakats av vetemjöl. Idag kalla vi dem oftast för semlor.
Fettisdagsbulle –ett annat namn - åt man  på tisdagen som var den sista dagen före fastan.

Askonsdagen – fastan börjar

Fastan inleds med askonsdagen. Enligt gammal tradition är askonsdagen den dag då man lät teckna ett kors av aska på pannan som ett tecken på botgöring. Den traditionen försvann under reformationen, men har under senare tid alltmer börjat praktiseras i den Svenska kyrkan.

Att ”göra bot och bättring”  är inte i första hand att ”bli en bättre människa”  genom att sluta göra sådant som är orätt. Det handlar om att vända sig till Gud: att höra till Gud, att sätta sitt hopp till Gud  och att lita på Gud som det främsta i livet.

Stilla vecka - fastan avslutas

Den sista veckan i fastan kallas för stilla veckan eller passionsvecka. Den inleds med Palmsöndagen. I slutet av veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Björkriset

Björkriset som vi sätter in under fastan och påsken är inte något vanligt prydnadsföremål utan ett kyrkligt symbolspråk.
Fasteriset som tas fram på Askonsdagen sätts inte i vatten. Det är en symbol för lidande och död. Fasteriset bär botens blå eller violetta färg på sina fjädrar. Riset kastas ut på Långfredagen.

Det händer i Norra Tjust pastorat under fastan

Inför fastan - Fastlagen

Fastlagen

Fastlagen är tre festdagar innan fastan börjar. Fastlagen börjar med Fastlagssöndagen 11 februari. Förr var det festens och glädjens tid. Fastlagen avslutas på fettisdagen då många firar genom att äta en fastlagsbulle eller semla.

Fastlagssöndagen

Inför fastetidens början. Söndag 11 februari.

Askonsdagen - fastan börjar

Kvinnlig präst med askkors i pannan har doppat fingret i askan för att göra ett likadant kors på personen framför henne.

Askonsdagen

Askonsdagen 14 februari är den första dagen i fastan, som sedan pågår fram till påskafton.

Jungfru Marie bebådelsedag -bryter fastan

Närbild på en lila krokus i gräset.

Jungfru Marie Bebådelsedag

Bebådelsedagen kommer i slutet av fastetiden och bryter fastan. På bebådelsedagen räknar vi nio månader till jul, och det var denna dag som Maria fick veta av ängeln Gabriel att hon var havande med Jesus. Välkommen till våra kyrkor söndag 17 mars.

Palmsöndagen - Stilla veckan börjar

Närbild på någon som håller ett palmblad.

Palmsöndagen

Söndag 24 mars. Palmsöndagen inleder stilla veckan som är den sista veckan i fastan. Söndagens bibelberättelser handlar om Jesu intåg i Jerusalem. Längst vägen lades palmkvistar och folket jublade.

Stilla veckan - sista veckan i fastan

En person sitter med ett palmblad och ett häfte i händerna.

Stilla veckan

Stilla veckan är den sista delen av passionstiden (passion = lidande) och är den sista veckan i fastan. Den tiden sträcker sig från palmsöndagen till påskafton. Bibelberättelser handlar om Jesu väg till korset och död.

Läs mer om fastan på Svenska kyrkans gemensamma sidor 

Läs om den kristna fastan och om de olika dagarna under fastan

En person står på en stor sten och ser ut över vidderna, mitt i ett snölandskap.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Fat fyllda med semlor.

Fastlagen – dagarna före fastan

Fastlagen är tre festdagar innan fastan börjar. Förr var det ett sätt att äta upp sig innan den 40 dagar långa fastan. Fastlagen avslutas på fettisdagen då många firar genom att äta en fastlagsbulle eller semla.

Ett kors står i ett fönster.

Askonsdagen

Efter tre dagar av fest och förberedelser som avslutas på fettisdagen börjar fastan på askonsdagen och pågår ända fram till påsk. I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst, med nattvard.

Ett barn i strumplästen går med palmblad i händerna.

Palmsöndagen inleder stilla veckan

Palmsöndagen är en glädjens dag då vi firar att Jesus tågade in i Jerusalem under människornas hyllningar.

En präst i grön kåpa förbereder nattvarden. En tonårsflicka hjälper till genom att hälla upp vinet i silverbägare.

Skärtorsdagen – Jesus blir förrådd

Jesus äter den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Senare samma kväll blir han förrådd och grips av romerska soldater.

En törnekrona hänger runt ett krucifix.

Långfredagen – Jesus blir korsfäst

När Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden.

Ta inspiration av andras tankar

Solnedgång över några berg.

Röster i fastan

Här har vi samlat några tankar som du kan bära med dig under fastan. Prova att ta med dig ett av dessa citat varje dag och se hur det kan påverka din vardag.

Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.

Tankar inför helgen – under fastan

Läs en prästs funderingar inför helgen. Nytt blogginlägg publiceras varje torsdag.

Be en bön under fastan

På bönewebben kan du skriva en bön eller tända ett ljus i fastan.