Foto: Marcus Hollenberg

Fastlagssöndagen

Inför fastetidens början. Söndag 19 februari.

Söndag 19 februari

Högmässa

11:00 Gamleby kyrka

Präst: Mikael Alm, Musiker: Anette Danielsson

Efter högmässan inbjuder kvällssyföreningen till kaffe och semlor i församlingshemmet.

Mässa

15:00 Överums församlingshem

Präst: Mikael Alm, Musiker: Aron Nilsson, Galina Stenber, Martin Danielsson.

Sång av kören. Servering av kaffe och semlor.

Gudstjänst

18:00 Ukna Hembygdshus

Präst: Mikael Alm, Musiker: Aron Nilsson, Galina Stenber, Martin Danielsson

Sång av kören.

Välkommen

 

Fastlagssöndag 

Det som vi i dag kallar för fastlagssöndagen, var den dag då Jesus och lärjungarna påbörjade vandringen mot Jerusalem och därför är temat på fastlagssöndagen ”Kärlekens väg”. 

läs mer om fastlagssöndag på Svenska kyrkans gemensamma sidor

Fat fyllda med semlor.

Fastlagen – dagarna före fastan

Fastlagen är tre festdagar innan fastan börjar. Förr var det ett sätt att äta upp sig innan den 40 dagar långa fastan. Fastlagen avslutas på fettisdagen då många firar genom att äta en fastlagsbulle eller semla.