Foto: Gustaf Hellsing/ IKON

Om något skulle hända

Kyrkan är en aktör vid kris- och katastrofsituationer och har en beredskap att finnas till hands i svåra situationer av både stora och små dimensioner

Hur kan vi hjälpa dig?  

Kyrkan finns för dig. Hit kan du alltid vända dig, vem du än är, troende eller inte, liten eller stor, stark eller svag. Kyrkan vill vara en fristad för både, tro, öppenhet och hopp. Så långt det är möjligt vill vi vara ett stöd för dig när du söker trygghet och någon att tala med.

 

- Stöd / samtal        

Personalen på Svenska kyrkan har ett lyssnande öra och ett varmt hjärta för den som tar kontakt med oss.

Kyrkoherden når du på +46 (0) 485 131 75

Nattetid kan du ringa/ chatta/ maila till jourhavande präst. Du hittar mer information här: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast