Meny

Internationellt arbete

Med gemensam kraft förändrar vi världen.

I Norrahammars församling bedrivs det internationella arbetet genom Internationella gruppen och Fairtrade.

Internationella gruppen driver de internationella frågorna i församlingen och är som mest verksam inför årets stora insamlingsperioder. Ett flertal projekt planeras och genomförs årligen, ofta i anknytning till församlingens verksamhet.

 

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning. Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.


Norrahammars församling bedriver försäljning av Fairtrade-produkter i Norrahammars församlingshem, Kyrkvillan och Stenbäcken.


Läs mer om Fairtrade på Fairtrade Sverige eller kontakta församlingens Fairtrade-ambassadör Emma Jonson.

Emma Jonson

Norrahammars församling

Fairtrade-ambassadör, Konfirmandledare, Församlingsassistent

Mer om Emma Jonson

Ej i tjänst

Katrin Sörbris

Norrahammars församling

Diakon