Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Internationellt arbete

Med gemensam kraft förändrar vi världen.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), även kallad Svenska utlandskyrkan, är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar samt de centrala organ som styr och samordnar verksamheten.

Engagera dig i SKUT

"Svenska kyrkan i utlandet" är inte publicerad

Anna Stenberg och Erik Stenberg-Roos under mässa på stranden. De gör allt tillsammans.

Ge en gåva till Svenska kyrkan i utlandet

Den som bor utanför det land man kallar sitt hemland är mer utsatt. Man har inte sitt vanliga kontaktnät. Då blir Svenska kyrkans församlingar viktiga. Här finns någon att prata med, i både glädje och sorg. Här träffas seniorer, au-pairer och unga föräldrar. Ge en gåva till Svenska kyrkan i utlandet.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är namnet på biståndsverksamheten inom Svenska kyrkan där utvecklingsarbete, katastrofinsatser och engagemang inom internationella rättvisefrågor bedrivs.

Engagera dig i Act

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

En grupp människor springer mot kameran. Det står Världens Barn eller Act Svenska kyrkan på deras tröjor.

Världens barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 14 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga gör vi en enorm insats för världens barn och du är välkommen att vara med!

Inom församlingen

I Norrahammars församling bedrivs det internationella arbetet genom Internationella gruppen och Fairtrade.

Internationella gruppen driver de internationella frågorna i församlingen och är som mest verksam inför årets stora insamlingsperioder. Ett flertal projekt planeras och genomförs årligen, ofta i anknytning till församlingens verksamhet.

 

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning. Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.


Norrahammars församling bedriver försäljning av Fairtrade-produkter i Norrahammars församlingshem, Kyrkvillan och Stenbäcken.


Läs mer om Fairtrade på Fairtrade Sverige eller kontakta församlingens Fairtrade-ambassadör Emma Jonson.

Diakoner

    Fairtrade-ambassadörer