Kampanjbild från filmer för lansering av Act Svenska kyrkan 2019
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Internationellt arbete

Med gemensam kraft förändrar vi världen.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), även kallad Svenska utlandskyrkan, är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar samt de centrala organ som styr och samordnar verksamheten.

Engagera dig i SKUT

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är namnet på biståndsverksamheten inom Svenska kyrkan där utvecklingsarbete, katastrofinsatser och engagemang inom internationella rättvisefrågor bedrivs.

Engagera dig i Act

Inom församlingen

I Norrahammars församling bedrivs det internationella arbetet genom Internationella gruppen och Fairtrade.

Internationella gruppen driver de internationella frågorna i församlingen och är som mest verksam inför årets stora insamlingsperioder. Ett flertal projekt planeras och genomförs årligen, ofta i anknytning till församlingens verksamhet.

 

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning. Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.


Norrahammars församling bedriver försäljning av Fairtrade-produkter i Norrahammars församlingshem, Kyrkvillan och Stenbäcken.


Läs mer om Fairtrade på Fairtrade Sverige eller kontakta församlingens Fairtrade-ambassadör Emma Jonson.

Diakoner

Fairtrade-ambassadörer