Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Internationellt arbete

Med gemensam kraft förändrar vi världen.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), även kallad Svenska utlandskyrkan, är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar samt de centrala organ som styr och samordnar verksamheten.

Engagera dig i SKUT

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är namnet på biståndsverksamheten inom Svenska kyrkan där utvecklingsarbete, katastrofinsatser och engagemang inom internationella rättvisefrågor bedrivs.

Engagera dig i Act

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

En grupp människor springer mot kameran. Det står Världens Barn eller Act Svenska kyrkan på deras kläder.

Världens Barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer, varav Act Svenska kyrkan är en av dem.

Inom församlingen

I Norrahammars församling bedrivs det internationella arbetet genom Internationella gruppen och Fairtrade.

Internationella gruppen driver de internationella frågorna i församlingen och är som mest verksam inför årets stora insamlingsperioder. Ett flertal projekt planeras och genomförs årligen, ofta i anknytning till församlingens verksamhet.

 

Fairtrade-ambassadörer