Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Med gemensam kraft förändrar vi världen.

I Norrahammars församling bedrivs det internationella arbetet genom Internationella gruppen och Fairtrade.

Internationella gruppen driver de internationella frågorna i församlingen och är som mest verksam inför årets stora insamlingsperioder. Ett flertal projekt planeras och genomförs årligen, ofta i anknytning till församlingens verksamhet.

 

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning. Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.


Norrahammars församling bedriver försäljning av Fairtrade-produkter i Norrahammars församlingshem, Kyrkvillan och Stenbäcken.


Läs mer om Fairtrade på Fairtrade Sverige eller kontakta församlingens Fairtrade-ambassadör Emma Jonson.

Marianne Johansson

Norrahammars församling

Diakon

Emma Jonson

Norrahammars församling

Fairtrade-ambassadör, Konfirmandledare, Församlingsassistent

Mer om Emma Jonson

Ej i tjänst