Vandringar i pastoratet 2023

Ändrad

Under våren och sommaren ges flera möjligheter att vandra i Norra Billings pastorat.

Observera att vandringarna har lite olika upplägg. 

Torsdagen den 1 juni - Pilgrimsvandring i Garparör, ca 4 km. Start vid Ingasäter kl. 18.00. Medtag egen fikakorg. 

Torsdagen den 15 juni - Start kl. 18.00 vid Brännemo kyrka. Gemensam vandring ca 5 km. Andakt och fika i skogen under vandringens gång. 

Torsdagen den 29 juni - Start vid Timmersdala kyrka kl. 18.00-18.30, ca 6 km. Musik i kyrkan ca 30 minuter innan andakt kl. 20.00. Servering finns. 

Torsdagen den 13 juli - Start vid Vakälla i Locketorp kl. 18.00-18.30. Ca 5 km vandring tillbaka till Vakälla där det är andakt kl. 20.00. Servering finns. 

Torsdagen den 27 juli - Start vid Säters kyrka kl. 18.00-18.30. Vandring ca 6 km och avslutning med andakt i kyrkan kl. 20.00. Musik spelas i kyrkan ca 30 min innan andakten. Servering finns. 

Torsdagen den 3 augusti - Vandring, ca 6 km, från Lerdala kyrka med start kl. 18.00-18.30. Andakt i kyrkan kl. 20.00 där musik spelas ca 30 min innan andakt. Servering finns. 

Fredagen den 11 augusti - Start från Flistads kyrka kl. 19.00. Vandring till båtplatsen i Öja där vi har andakt vid sjön och servering finns. Ca 5 km. 

Lördagen den 9 september - Pilgrimsvandring med Cecilia Wadenbäck. Mer information kommer senare.