Begravning
Foto: Alex & Martin

Begravning – ett sista farväl

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt vid livets slut. Den kan också vara en källa till kraft för de anhöriga.

I begravningsgudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Gudstjänstens djupaste ärende är att överlämna den som är död i Guds händer. Läs mer om vad begravningen betyder och innebär.

Har du frågor om begravning eller vill du boka en tid? Ring vår expedition 031-98 00 12 eller kontakta någon av våra präster.

Livets högtider

  • Dopet, då vi välkomnar en ny människa i Guds familj och kyrkans gemenskap.

  • Konfirmationen, då vi gläds över de ungdomar som vill bekräfta sitt dop.

  • Vigseln, då två människor inför Gud uttrycker sin kärlek och vilja att leva tillsammans.

  • Begravningen, då vi tar ett värdigt farväl av den människa som gått bort och överlämnar den åt Gud.