Stöd kyrkan / Support Church of Sweden

Tack vare dig finns Svenska kyrkan i New York. / The Church of Sweden in New York can survive thanks to you.

Scroll down for english

Click to Donate

Tack vare dig . . .

kan församlingen i New York finnas. Sedan 1978 finns kyrkan på 48e gatan och sedan 1844 har det funnits en svenskkyrklig närvaro i New York. Tvärtemot vad många svenskar är vana vid bedriver Svenska kyrkan i New York sin verksamhet utan statligt stöd eller finansiella donationer från Sverige. Församlingen erhåller visst stöd från Svenska kyrkan i Sverige genom att de betalar lönerna för delar av personalen.

Att kyrkan finns gör att jag vet att jag kan få prata med någon som lyssnar.

Du kan bidra på många sätt i församlingen. Att ge en ekonomisk gåva är något av de mest avgörande saker för att kyrkan ska kunna överleva. 

Om du ger $250 eller mer kan du dra av hela beloppet från din deklaration i USA, det blir en skattefri gåva. Du får ett skatteintyg av kyrkan under januarimånad.

Hur kan jag skänka pengar? 

Enklaste sättet att bidra till kyrkans verksamhet är att klicka på donateknappen ovan. Bli gärna månatlig givare!

Ett annat sätt att bidrag är via församlingens medlemssystem. Detta kan du göra från både svensk eller amerikansk bank. Du behöver inte vara medlem lokalt i församlingen för att göra detta. Klicka dig vidare här.

Du kan också skriva ut en check och skicka till kyrkan:
Swedish Seamen's Church Inc. 
5 East 48th Street 
New York, NY 10017

HUR KAN JAG STÖDJA KYRKAN PÅ ANDRA SÄTT?

New Yorks bästa kanelbullar och kaffe!

  • Handla eller fika i kyrkans cafe
  • Bli medlem i församlingen, läs mer om medlemskap här.
  • Berätta om kyrkan för andra du möter
  • Låt kyrkan vara förmånstagare i ditt testamente

Thanks to you . . .

The Church of Sweden has been on the 48th street since 1978. But did you know that the Swedish Church presence goes way back? From the 1800th centuary has there been different kind of Swedish Church communities in New York. 

Support the Swedish Church

You can support the church in many different ways. All proceeds from the café go to the congregation. You can make a seperate donation and get tax reduces. 
A donation of the economical kind is one of the most essential things that keep the church going.

It's possible to get a tax refund if you donate $250 or more. You'll get a declaration of your support from the church every year in January.

How can I donate?

You can write a check to:
Swedish Seamen's Church Inc. 
5 East 48th Street 
New York, NY 10017

You can make a donation trough the membership system. Click on to the website here.

Your support is essential. Thank You for Your kind contribution and donation.

Hej! Du är väl medlem?

Tvärtemot vad många svenskar är vana vid bedriver Svenska kyrkan i New York sin verksamhet utan statligt stöd eller finansiella donationer från Sverige. Tack för att du är medlem lokalt i New York!

Om kyrkan

Här kan du hitta information om Svenska kyrkan i New York

Information about the church

Church of Sweden New York.