Foto: Magnus Aronson /IKON

Påsk

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden.

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden. Att livet segrar över döden. Att ljuset vinner över mörkret. Att godhet har makt över ondskan.

PALMSÖNDAGEN
Palmsöndagen är söndagen som inleder veckan före påsk; Stilla veckan. På palmsöndagen handlar bibeltexterna som läses i kyrkan om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Då togs han emot som en kung av folket som viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

STILLA VECKAN
Under veckan före påsk, som kallas stilla veckan, hålls andakter eller gudstjänster som berättar om vad som hände under de sista dagarna i Jesus liv. Det är ett drama som brukar kallas passionsdramat. Gudstjänsterna kallas passionsgudstjänster.

Onsdagen i stilla veckan kallas dymmelonsdag. Då bytte man förr i världen ut kyrkklockans metallkläpp mot en kläpp av trä, en dymmel. Då lät klockklangen dovare.

SKÄRTORSDAG
På skärtorsdagen firar vi skärtorsdagsmässa. Trots att det är inledningen till långfredagen ses ändå denna mässa som en glädjens och festens måltid, som den Jesus firade med sina vänner den sista kvällen. 

Skärtorsdagsmässan brukar ofta sluta med att man dukar av ljus, blommor och textilier från altaret och kyrkorummet. Snart ska det ju bli långfredag.

LÅNGFREDAG I KYRKAN
Under gudstjänsten på långfredagen är det stilla och allvarligt i kyrkan. Det är ofta ingen musik och kyrkklockorna ringer inte. Under långfredagsgudstjänsten följer vi berättelsen om när Jesus korsfästs.

PÅSKAFTON: DAGEN INNAN JESUS UPPSTÅR
I Sverige börjar vi påskfirandet redan på påskafton. Det beror på att helgen börjar klockan sex kvällen före helgdagen enligt  gammal tideräkning.

PÅSKDAGEN I KYRKAN
På påskdagens morgon eller förmiddag firar vi att Jesus har uppstått. Det är en glad gudstjänst. I kyrkan tänder vi ett stort påskljus som symbol för att ljuset har besegrat mörkret. Påskljuset är sedan tänt i varje gudstjänst fram till Kristi himmelsfärds dag.

Foto: Alex & Martin /IKON

Påskens drama ur ett vardagsperspektiv

Tankar inför helgen är korta predikningar som tolkar söndagens tema och bibeltexter ur ett vardagsperspektiv. Här kan du läsa tankarna om påskens drama.

Soluppgång i fjärran. En kvist i förgrunden.

Stilla veckan och påsk

Stilla veckan och påsk rymmer ett drama med vänners svek, maktens grymhet och Guds ingripande. Händelserna förändrade livsvillkoren för all framtid.

Två personer på promenad i ett vintrigt landskap.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.