Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänster i nordöstra USA

"Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Matt 18:20

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas människor till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och äldre, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

I samband med gudstjänsten fortsätter gemenskapen efteråt med kyrkkaffe. En möjlighet att lära känna nya och prata med redan kända. Att fira gudstjänst leder till gemenskap mellan människor och med Gud.

På dessa platser i nordöstra USA firar vi gudstjänster på svenska.