Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänst

"Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Matt 18:20

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. 

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

På dessa platser i nordöstra USA firar vi svenska gudstjänster.