Åttahundra ungdomar inbjudna till konfafestival

Nyhet Publicerad

Pressmeddelande

På torsdag 31 augusti hålls en konfafestival i Luleå Stadspark och i domkyrkan. Drygt 800 ungdomar som börjat årskurs åtta i höst har bjudits in av Svenska kyrkan i Luleå till festivalen, där de kommer att få veta mer om konfirmation och vilka alternativ som finns. Kvällen innehåller en konsert med artisten Tusse och en hel del annat som lekar, tävlingar och mat.

– För andra året satsar församlingarna stort på att nå den här målgruppen. I år har ungdomarna fått ett ”konfakit” med olika bra-att-ha-saker och en biljett till konfafestivalen. Biljetten får de byta ut mot ett festivalarmband.  Vi hoppas att många blir nyfikna och vill komma till en kul kväll, för det lovar vi att det blir, säger församlingspedagogen Jenny Edling.

Under kvällen kommer anställda och unga ledare från Svenska kyrkan i Luleå (Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling i samverkan) att berätta för ungdomarna om vad konfirmation är och vilka konfirmationsalternativ som finns. Det kommer också att finnas stationer i Stadsparken där de får prova på aktiveter och samarbetsövningar som hör till de olika konfa-alternativen.

– Konfirmandtiden erbjuder ungdomarna tillfällen och tid att prata om små och stora frågor tillsammans med trygga ledare och andra i samma ålder. Det blir alltid bra samtal när man är tillsammans på träffar och läger och lär känna varandra. Konfafestivalen är startskottet! Det är särskilt roligt att Tusse vill medverka i år igen. Han är en bra förebild för ungdomarna och lätt att identifiera sig med, säger församlingspedagogen Karin Belinki Jonsson.

Konfafestivalen börjar kl. 17.30 och avslutas cirka 20.00.

I länken finns de olika alternativen närmare presenterade. Världsarvskonfirmation, Sommarkonfirmation med fyra spår, Friluftskonfirmation, Seglingskonfirmation och Vinterkonfirmation med två spår: Konfirmation 2023/2024

Kontakt: 

Jenny Edling, församlingspedagog i Nederluleå församling, 0920-27 70 52
Karin Belinki Jonsson, församlingspedagog i Luleå domkyrkoförsamling, 0920-26 48 75

Vänliga hälsningar
Eva Bergman, kommunikatör 
0920-27 70 08