Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dopet kan vara allt från en del av en stor högtid mitt i församlingens gudstjänst, via familjegudstjänstens underbara kaos till en enkel gudstjänst i familjens häng. Man kan ha dopet i en vacker kyrka eller hemma i trädgården.
Oavsett hur, var och när så är det alltid en fest!
 
Genom dopet länkas den nydöpte in både i vår församling här i Nederländerna och i Guds stora världsvida kyrka. Dopet är ett sätt att visa att man vill höra till. Höra till Gud, höra till den kristna familjen, höra till i ett större sammanhang.
 
Dopet är en milstolpe i livet, värd att firas!
I dopet, oavsett om man döps som barn, ung eller vuxen, säger Gud: Du är min älskade, jag är med dig alla dagar hela livet.
Det är ett löfte som håller att leva på.


Att döpas i Svenska kyrkan i Nederländerna kostar ingenting. Dock kan eventuella resekostnader för prästen tillkomma.

Här kan du läsa mer om Dopet och hur det går till: Dop