Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dopet kan vara allt från en del av en stor högtid mitt i församlingens gudstjänst, via familjegudstjänstens underbara kaos till en enkel gudstjänst i familjens häng. Man kan ha dopet i en vacker kyrka eller hemma i trädgården.
Oavsett hur, var och när så är det alltid en fest!
 
Genom dopet länkas den nydöpte in både i vår församling här i Nederländerna och i Guds stora världsvida kyrka. Dopet är ett sätt att visa att man vill höra till. Höra till Gud, höra till den kristna familjen, höra till i ett större sammanhang.
 
Dopet är en milstolpe i livet, värd att firas!
I dopet, oavsett om man döps som barn, ung eller vuxen, säger Gud: Du är min älskade, jag är med dig alla dagar hela livet.
Det är ett löfte som håller att leva på.


Att döpas i Svenska kyrkan i Nederländerna kostar ingenting. Dock kan eventuella resekostnader för prästen tillkomma.

Här kan du läsa mer om Dopet och hur det går till: Dop