Verksamhet

En kyrka för dig. En kyrka mitt i samhället, öppet för alla. Välkomna till våra grupper och aktiviteter.

Barn och unga

Nässjö pastorat har en sprudlande barn och ungdomsverksamhet. Här finns plats för alla, killar, tjejer, liten som stor.

Körer och musik

Körsång är hälsofrämjande och ger livsglädje - man blir lycklig av att sjunga.

Diakoni, samtal och gemenskap

Enskilt samtal, eftertanke, studiecirklar eller bara en stunds gemenskap. Vi erbjuder många olika grupper.