Verksamhet

En kyrka för dig. En kyrka mitt i samhället, öppet för alla. Välkomna till våra grupper och aktiviteter.