Organisation

Under denna flik hittar du information om våra förtroendevalda, vår organisations uppbyggnad och protokoll från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige i Nässjö pastorat

Valda ledamöter och ersättare för åren 2022-2025

Kyrkorådet i Nässjö pastorat

Kyrkorådets ledamöter och ersättare valda för perioden 2022-2025

Församlingsråd i Nässjö pastorat

Nässjö pastorat består av 6 församlingar. Varje församling har sitt eget församlingsråd som värnar om sin församlings gudstjänstliv och verksamhet.