Norra Sandsjö kyrkogård

Har liksom kyrkan medeltida ursprung. Omges av kallmurar och trädkrans

Norra Sandsjö kyrkogård ligger vid Sandsjön, söder om Nässjö, och har liksom kyrkan medeltida ursprung. Kyrkogården omges av kallmurar och en trädkrans, vars södra del har flera äldre träd som ingått i en tidigare krans kring kyrkogårdens gamla utsträckning.  

Kyrkogårdens äldsta del är den södra som har flera påkostade gravar från förra sekelskiftet. 1891 utvidgades kyrkogården åt norr och 1917 skedde en ny utvidgning åt norr och väster som mer än fördubblade kyrkogårdens yta. Kyrkogården kan uppvisa gravkonst från 1700-talet fram till idag och många vårdar bär titlar som berättar om såväl det gamla allmogesamhället som framväxten av stationsorten Bodafors och dess möbelindustri.

Foto: Pernilla Käller

På kyrkogården finns också en askgravplats som togs i bruk i november 2006.

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2007:89

 

Askgravplats

Askgravplatsen togs i bruk 2006 och är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

I varje askgravplats finns det plats för två askor, och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättningar.
Gravsättning under vinterhalvåret (november-april) görs endast då vädret tillåter och bedöms av kyrkogårdschefen vid varje enskilt fall.  
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller en mindre gravlykta och det är endast tillåtet att använda förvaltningens vasar till snittblommor.  Individuell plantering och minnessaker får ej förekomma.
Dödsboet betalar en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och namnskylten. Avgiften är 6 000 kronor för första gravsättningen.
När avgiften är betald, fästs en namnplatta på stenen.

Askgravplats Foto: Pernilla Käller