Norra Sandsjö kyrka
Foto: M Bengthagen

Norra Sandsjö kyrka

Den vitputsade kyrkan i romansk stil är från slutet av 1100-talet men byggdes om på 1600-talet.

Den vitputsade kyrkan i romansk stil är från slutet av 1100-talet men byggdes om på 1600-talet. Kyrkan har många märkliga och värdefulla inventarier och har ett rikt dekorerat innertak från 1709.

Den tornlösa stenkyrkan härrör från 1100-talet. Den förlängdes mot öster senare under medeltiden och mot väster ca 1600. Vid en stor ombyggnad 1696–1709 breddades kyrkan mot norr till det dubbla.

Den rika barockinteriören har takmålningar från 1709 och akantusmåleri på väggarna, men fragment finns också av kalkmålningar från 1500-talet. Ett krucifix från 1400-talet och en romansk dopfunt har bevarats.

 

Klicka här och följ med på en digitalt guidad tur i Norra Sandsjö kyrka:
http://www.kyrkoguidervaxjostift.se/vaxjostift_239.html

Norra Sandsjö kyrka
Norra Sandsjö kyrka. Foto: M Bengthagen
Norra Sandsjö kyrka
Norra Sandsjö kyrka. Foto: M Bengthagen