Nässjö gamla kyrkogård

En äldre landsbygdskyrkogård med anor från medeltiden

Nässjö gamla kyrkogård har medeltida anor och ligger på en mindre höjd, strax utanför Nässjö. Kyrkan ritades av Olof Tempelman och var klar 1791. Det var då den tredje kyrkan på platsen. Föregångarna var en träkyrka, troligen från 1100-talet, samt en gotisk stenkyrka från sent 1200-tal. Kyrkan är endast öppen på sommaren och är en populär vigsel-och dopkyrka. 

På 1960-talet gjordes omfattande förändringar på kyrkogården och många äldre gravstenar flyttades eller kasserades. Träd togs ner och gångar och gravar täcktes med singel. Ett urnkvarter tillkom under denna tid. Kyrkogården omges av höga stödmurar av sten och har landsbygdskyrkogårdens karaktäristiska utseende med trädkrans, smidesgrindar och grusgångar.  Många äldre gravstenar är bevarade och flera av dem är uppställda i ett museikvarter längst den östra kanten av kyrkogården.

Foto: Pernilla Käller

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2008:25