Malmbäcks kyrkogård

En traditionell landsortskyrkogård med medeltida ursprung

Viloplats Foto: Pernilla Käller

Malmbäcks kyrkogård har liksom delar av kyrkan medeltida ursprung. Den består av en gammal del kring kyrkan och tre nordliga 1900-talsutvidgningar.

Gamla delen omgärdas av en stödmur från 1800-talet och trädkrans av lönn.

Foto: Pernilla Käller

Kvarteren har förändrats mycket under senare år genom att grusgravar och häckinramningar har tagits bort, men flera äldre vårdar står kvar, särskilt i söder. Den första av de norra utvidgningarna från 1921har en bevarad allmän linje. 1956-års utvidgning består av gräskvarter med rader av enhetliga vårdar i ljus granit. Den senaste utvidgningen från 1977 består av bl.a. en viloplats och en minneslund.

På senare år har det tillkommit en askgravplats, som togs i bruk 2013.  

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 

Minneslund

Minneslunden uppfördes 1977 och är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär.

Här gravsätts aska efter avliden, utan att dess läge markeras. 
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.
Enskilda vårdar eller planteringar är inte tillåtna. 
Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna.
Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på avsedd plats.
Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av förvaltningens personal.
 

 

Minneslund Foto: Pernilla Käller

Askgravplats

Askgravplatsen togs i bruk 2013 och är ett alternativ till minneslunden för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

I varje askgravplats finns det plats för två askor och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättningar.
Gravsättning under vinterhalvåret (november-april) görs endast då vädret tillåter och bedöms av kyrkogårdschefen vid varje enskilt fall.  
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller en mindre gravlykta och det är endast tillåtet att använda förvaltningens vasar till snittblommor.

Individuell plantering och minnessaker får ej förekomma.
Dödsboet betalar en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och namnskylten. Avgiften är 6000 kr vid första gravsättningen.
När avgiften är betald fästs en namnplatta på stenen.

Askgravplats Foto: Pernilla Käller