Malmbäck kyrka
Foto: M Bengthagen

Malmbäcks kyrka

Malmbäcks nuvarande kyrka invigdes 1828, men platsen för kyrkan har anor tillbaka från 1100- eller 1200-talet

Den första kyrkan torde ha uppförts på 1100- eller 1200-talet och ligger troligen på en gammal kyrkplats. 1817 förstördes den gamla kyrkan och den friliggande klockstapeln av en våldsam brand orsakad av ett blixtnedslag. Endast ett fåtal av inventarierna kunde räddas, bland annat det krucifix som nu är placerat på altaret i dagens kyrka. Vidare räddades någon ljuskrona, predikstolen, en svart mässkrud, en del ljusstakar, kyrkans nattvardssilver och brudkronan. En skröna berättar att det på Den helige Mikaels dag, den 29 september 1817, som vanligt hölls gudstjänst i kyrkan. Prästen från Ödestugu lär i sin predikan ha sagt: "Äro icke mina ord sanna, skall Herren straffa antingen mig eller detta tempel." När prästen var på hemväg började det mullra i fjärran och ett åskväder närmade sig hastigt. Blixten slog ned i kyrkan som började brinna tillsammans med klockstapeln. När elden var släckt återstod endast murarna, klockstapeln hade brunnit upp och klockorna hade smält. Ingen vet om denna skröna har någon verklighetsbakgrund. 

En ny kyrka byggdes. Den invigdes 1828. Man bevarade delar av den norra kyrkväggen tillsammans med den medeltida kyrkans sakristia, som fortfarande är intakt. Tankar finns att göra den gamla sakristian till ett kapell.

Vid kyrkans första stora renovering 1909 återinsatte man den predikstol som funnits i gamla kyrkan och som tillhörde de inventarier man lyckats rädda undan lågorna vid branden 1817. 

Altarprydnaden består av ett stort snidat och guldfärgat kors behängt med törnekrans och linneduk. Nuvarande dopfunten i ljus granit är från 1948.

Vid samma renovering erhöll kyrkan sin nuvarande orgel. Den är byggd av J Magnusson i Göteborg och ombyggd 1964.

Malmbäck kyrka
Malmbäck kyrka. Foto: M Bengthagen
Malmbäck kyrka
Malmbäck kyrka. Foto: M Bengthagen