Livets högtider

När vi i Svenska kyrkan talar om kyrkliga handlingar syftar vi på de gudstjänster som firas i anslutning till viktiga händelser i livet; dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Dopet

Dopet är en stor gåva och samtidigt något mycket enkelt.

Vigseln

Äktenskapet är en Guds gåva. När två människor har hittat varandra och funnit att de vill dela livet tillsammans, kan de, i en kyrklig vigsel visa ”inför Gud och i denna församlings närvaro…” att de hör ihop.

Några konfirmander står i ring och håller upp händerna mot taket.

Konfirmationen

Konfirmation är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad det kan betyda för dig.

Begravningen

Begravningsgudstjänsten är ett avsked och en överlåtelse. Vi får ta ett sista farväl av en familjemedlem, släkting eller vän, och överlämna honom/henne åt Guds barmhärtighet.