Kyrkor och lokaler

Välkomna till Nässjö pastorat. Här finns 11 kyrkor, 1 begravningskapell, 10 kyrkogårdar, ett flertal församlingshem och andra lokaler, samt ett av Sveriges nyaste och modernaste krematorium.

Almesåkra kyrka

Almesåkra kyrka

Almesåkra som namn finns nämnt redan på 1300-talet och härstammar från namnet Almar och hans åker.

Barkeryd kyrka

Barkeryds kyrka

Den rosa kyrkan stod klar år 1846

Bodafors kyrka

Bodafors kyrka

Bodafors kyrka är invigd 1940, men efter renovering och inbyggning av den gamla kyrkan, invigdes den på nytt 1972.

Bringetofta kyrka.

Bringetofta kyrka

Bringetofta kyrka är en av de äldsta och bäst bevarade av de gamla stenkyrkorna i Njudung och är byggd under 1000-talet.

Forserum kyrka.

Forserums kyrka

Forserums kyrka är mycket gammal. Den grundades i slutet på 1100-talet av cisterciensermunkarna från Nydala kloster.

Fredriksdal kyrka

Fredriksdals kyrka

"Den passar fantastiskt bra till dop och vigslar, och i och med att den är sammanbyggd med en bra församlingssal, så blir ett dopkaffe eller annan samling efteråt, väldigt smidigt."

Malmbäck kyrka

Malmbäcks kyrka

Malmbäcks nuvarande kyrka invigdes 1828, men platsen för kyrkan har anor tillbaka från 1100- eller 1200-talet

Norra Sandsjö kyrka

Norra Sandsjö kyrka

Den vitputsade kyrkan i romansk stil är från slutet av 1100-talet men byggdes om på 1600-talet.

Nässjö gamla kyrka

Nässjö gamla kyrka

Nässjö gamla kyrka, kyrkan halvmilen norr om Nässjö.

Nässjö kyrka hösten 2020

Nässjö kyrka

”Kyrkan på höjden” som firade 100-årsjubileum året 2009.

Skogskapellet

Skogskapellet, distriktskyrkan i söder, är invigd år 1962.

Sankta Valborgs kapell

"Sveriges första idrottskyrka" står egentligen i Norra Solberga församling, och är ett litet kapell i Lövhults friluftsområde strax väster om Nässjö.

Anneforskapellet

Anneforskapellet är inte invigt som kyrka, utan används nästan enbart som begravningskapell.

Sommarhemmet i Gissarp

Gissarp, vårt sommarhem i skogen.