Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer för barn och ungdom

Körer finns för alla åldrar, både för pojkar och flickor, på olika ställen i vårt pastorat. Givetvis får du vara med i vilken kör i vilken församling, i hela pastoratet, som du vill vara med i.