Körer för barn och ungdom

Körer finns för alla åldrar, både för pojkar och flickor, på olika ställen i vårt pastorat. Givetvis får du vara med i vilken kör i vilken församling, i hela pastoratet, som du vill vara med i.