Körer och musik

Körsång är hälsofrämjande och ger livsglädje - man blir lycklig av att sjunga.

"En kör är en musikalisk ensemble bestående av sångare. Det är den kanske äldsta och mest spridda typen av musikutövande i grupp. Körmusik kan vara unison eller flerstämmig." (Wikipedia)

Två andra ord man kan säga om körsång är hälsofrämjande och livsglädje - man blir lycklig av att sjunga.