Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer och musik

Körsång är hälsofrämjande och ger livsglädje - man blir lycklig av att sjunga.

"En kör är en musikalisk ensemble bestående av sångare. Det är den kanske äldsta och mest spridda typen av musikutövande i grupp. Körmusik kan vara unison eller flerstämmig." (Wikipedia)

Två andra ord man kan säga om körsång är hälsofrämjande och livsglädje - man blir lycklig av att sjunga.