Körer och musik

Körsång är hälsofrämjande och ger livsglädje - man blir lycklig av att sjunga.

"En kör är en musikalisk ensemble bestående av sångare. Det är den kanske äldsta och mest spridda typen av musikutövande i grupp. Körmusik kan vara unison eller flerstämmig." (Wikipedia)

Två andra ord man kan säga om körsång är hälsofrämjande och livsglädje - man blir lycklig av att sjunga.

Körer för vuxna

Körsång är nyttigt för hälsan och berika livet. Vi har körer med olika inriktningar, för alla åldrar och i olika delar i vårt pastorat, och vi har plats för fler sångare. Välkommen du också!

Körer för barn och ungdom

Körer finns för alla åldrar, både för pojkar och flickor, på olika ställen i vårt pastorat. Givetvis får du vara med i vilken kör i vilken församling, i hela pastoratet, som du vill vara med i.