Fredriksdal kyrka
Foto: M Bengthagen

Fredriksdals kyrka

"Den passar fantastiskt bra till dop och vigslar, och i och med att den är sammanbyggd med en bra församlingssal, så blir ett dopkaffe eller annan samling efteråt, väldigt smidigt."

Cirka 15 minuter från Forserum, eller 10 minuter från Nässjö, ligger Fredriksdals kyrka. Denna fina församlingskyrka ligger i Barkeryd-Forserums församling, Nässjö pastorat.

Kyrkan uppfördes år 1957 efter ritningar av arkitekt Anders Berglund. Runt kyrkan finns ingen traditionell kyrkogård utan istället en trädgård eller kyrkpark. Kormålningen, med inspiration från Johannes uppenbarelse, målades år 1982, till kyrkans 25-årsjubileum, av Kaj Järpemark.

Kyrkan är öppen för förrättningar och gudstjänster hela året. Den passar fantastiskt bra till dop och vigslar, och i och med att den är sammanbyggd med en bra församlingssal, med ett modernt kök, så blir ett dopkaffe eller annan samling efteråt, väldigt smidigt.

Vill du veta mer om Fredriksdals kyrka, eller göra ett studiebesök där, ring till pastorsexpeditionen i Forserum på telefon 0380-293 80.

Fredriksdal kyrka
Fredriksdal kyrka. Foto: M Bengthagen
Fredriksdal kyrka
Fredriksdal kyrka. Foto: M Bengthagen