Forserum kyrka.
Foto: M Bengthagen

Forserums kyrka

Forserums kyrka är mycket gammal. Den grundades i slutet på 1100-talet av cisterciensermunkarna från Nydala kloster.

Forserums kyrka är mycket gammal. Den grundades i slutet på 1100-talet av cisterciensermunkarna från Nydala kloster. De välbevarade medeltida takstolarna är öppna mot kyrkorummet. Dopfunten av sandsten härrör från 1200-talet. Dessutom finns ett triumfkrucifix av lövträ från mitten av 1300-talet, sannolikt från eb verkstad i Östergötland. Det hänger, i förhöjd position, på bjälke mitt i kyrkan. Kristusgestalten är nästan i naturlig storlek. Upptill sitter en skylt med den text som Pilatus lät sätta upp på Jesu kors: INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, vilket är latin och betyder Jesus från Nazerat (Nasaret), judarnas konung. Mitt på strålglorian bakom Jesu huvud står gudsnamnet på hebereiska. (Källa: Wikipedia).

Altaruppsatsen är från 1690-talet enligt de kyrkliga räkenskaperna. De skulpturala delarna är tillverkade av Boråsmästaren Anders Ekeberg som även gjort dekorationerna i Eksjö stadskyrka samt en rad andra skulpturarbeten i regionen. Genom kvittenser och stilmässig attribuering kan det styrkas att han är altaruppstasens skapare. Ekeberg erhöll, 1692, av Forserums kyrka 210 dlr smt för att han gjort ”en vacker altartavla” som forslades från Borås mot en skjutskostnad på 12 dlr. Församlingen fick dessutom betala 21 dlr för kosthållet samt 3 dlr till gesällen. I november 1693 kvitterade han ut ytterligare 60 dlr smt. (Per Ericsson, Fägna och förnöja, sidan 195). Även predikstolen torde vara från 1600-talets senare del, men där är upphovsmannen (ännu*) höljd i dunkel.

Forserum kyrka.
Forserum kyrka. Foto: M Bengthagen

År 1781 förlängdes kyrkan åt öster med ett halvrunt kor och altaruppsatsen omarbetades. Till minne av denna utbyggnad finns på utsidan av koret, ovanför dörren, konung Gustav III:s emblem i guld.

I början av 1900-talet skadades klockstapeln av ett åsknedslag. Man rev då denna och byggde ett torn på kyrkan. Redan 1935 gjordes stora förändringar på tornet i samband med andra restaureringsarbeten i kyrkan. All plåt togs bort, de svängda formerna blev raka och istället för plåt lades spåntak på hela kyrkan. Vid denna tid gjordes dessutom en hel del förändringar inne i kyrkan. Predikstolen flyttades till nuvarande placering från att tidigare varit placerad på motsatt sida, längre ned i långhuset. Fönstren som då fanns till vänster om nuvarande predikstolsplacering togs också bort.
På läktarbarriären finns en hel rad av målningar. De föreställer sannolikt apostlarna och är sannolikt målade av en gesäll i Johan Kinnerus verkstad. I Per Ericssons bok Fägna och förnöja kan man på sidan 62 läsa: …1746 dekorerade Kinnerus Forserums kyrkas väggar för 160 dlr smt, som utbetalades den 13 juli och 17 augusti (året innan hade han dessutom lyft 30 dlr smt i förskott) Målningarna övertäcktes senare. Han försåg även läktarbarriären med målningar av de fyra evangelisterna och fyra helgon.

 

Klicka här och följ med på en digitalt guidad tur i Forserums kyrka:
http://www.kyrkoguidervaxjostift.se/vaxjostift_030.html

Forserum kyrka.
Forserum kyrka. Foto: M Bengthagen
Forserum kyrka.
Kapellet bredvid Forserum kyrka. Foto: M Bengthagen