Församlingsråd i Nässjö pastorat

Nässjö pastorat består av 6 församlingar. Varje församling har sitt eget församlingsråd som värnar om sin församlings gudstjänstliv och verksamhet.

Församlingsrådets ledamöten beslutas av kyrkofullmäktige efter att de nomineras i församlingsmöten i respektive församling.

För mandatperioden 2022-2025 är följande valda:

Almesåkra församlingsråd

Ordf. Linnea Andersson
ledarmöter: 

BARKERYD-FORSERUM FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Gerd Wilhelmsson
ledarmöter: 

BRINGETOFTA FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Lars-Ivan Fransson
ledarmöter: 

MALMBÄCK FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Maria Nilsson
ledarmöter: 

NORRA SANDSJÖ FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Lotta Nordvall
ledarmöter: 

NÄSSJÖ FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Margit Bågenhammar
ledarmöter: 

I församlingsråden sitter även kyrkoherden, eller, av kyrkoherden deligerad, komminister.