Församlingsråd i Nässjö pastorat

Nässjö pastorat består av 6 församlingar. Varje församling har sitt eget församlingsråd som värnar om sin församlings gudstjänstliv och verksamhet.

Församlingsrådets ledamöten beslutas av kyrkofullmäktige efter att de nomineras i församlingsmöten i respektive församling.

Varje församlingsråd väljer sedan sin egen ordförande och sekreterare. I församlingsråden sitter även kyrkoherden, eller, av kyrkoherden deligerad, komminister.

För mandatperioden 2018-2021 är följande valda:

Almesåkra församlingsråd

Ordf. Elisabeth Ahlstedt
V ordf. Linnéa Andersson
Sekr. Carl-Erik Ahlstedt

BARKERYD-FORSERUM FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Ingalill Andersson
V ordf. Zinita Jansson
Sekr. Gerd Wilhelmsson

BRINGETOFTA FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Lars-Ivan Fransson
V ordf. Renée Alfredsson
Sekr. Dagny Claesson

MALMBÄCK FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Maria Nilsson
V ordf. Gustaf Antonsson
Sekr. Linnéa Carstensén

NORRA SANDSJÖ FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Lotta Nordvall
V ordf. Ulla Karlsson
Sekr. Carina Hjertberg Gustavsson

NÄSSJÖ FÖRSAMLINGSRÅD

Ordf. Börje Kling
V ordf. Sonja Sjölander
Sekr. Ing-Marie Isacson