Församlingskårerna

Församlingskårerna är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund. De är till för alla som vill berika livet med samtal som kristen tro eller bara träffa andra som har hjärtat i kyrkan.

I Nässjö pastorat finns det tre församlingskårer, var och en med egna styrelser och egen verksamhet.

Församlingskårerna är människor som vill berika livet med samtal, studier och information om kyrka och kristen tro, och, för den som vill, finns det möjlighet att medverkar i församlingslivet genom olika frivilliginsatser. Församlingskåren är öppen för alla, män som kvinnor.

Välkomna, både nya och gamla medlemmar!

***

Nässjö församlingskår

Månadsmötena hålls i Mariagården. 

Ny start!

Vi träffas i Mariagården kl. 18.30 på måndagskvällarna: 
19/9, 17/10, 21/11 och 12/12.

Kontaktperson: 
* Magnus Sjögren telefon 0380-777 10, ordf. 

Varmt välkomna, nya och gamla medlemmar - ta med en vän också!

***

Bringetofta församlingskår

Vi träffas vanligen i Götenstorp eller i Bringetofta församlingshem.

Program:

 • tisdag 28 juni kl. 10.00
  Kårmöte i Götenstorp
 • tisdag 26 juli kl. 17.00
  slåttergille
 • tisdag 9 augusti kl. 10.30
  sommarkafé i Götenstorp
 • tisdag 13 september kl. 10.00
  kårmöte i Götenstorp
 • fredag 4 november
  gravsmyckningskaffe i Bringetoftas vapenhus (beroende på folkhälsomyndighetens restriktioner).
  Preliminärt med början kl. 13.00. 
 • fredag 25 november kl. 09.30
  Julgransbelysning sätts upp utanför Bringetofta kyrka
 • torsdag 12 januari 2023
  Årsmöte

***

Ordförande: ...
Sekreterare: Lindor Lindén

För mer information
kontakta pastorsexpeditionen på telefon 0380-777 00

Välkomna till våra träffar!

***

Norra Sandsjö församlingskår

Vi träffas i Norra Sandsjö församlingshem.

Program:

 •  

***
Kontaktperson: Anders Lagerkvist telefon 070-680 09 37. 

Varmt välkommen att vara med!