Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingskårerna

Församlingskårerna är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund. De är till för alla som vill berika livet med samtal som kristen tro eller bara träffa andra som har hjärtat i kyrkan.

I Nässjö pastorat finns det tre församlingskårer, var och en med egna styrelser och egen verksamhet.

Församlingskårerna är människor som vill berika livet med samtal, studier och information om kyrka och kristen tro, och, för den som vill, finns det möjlighet att medverkar i församlingslivet genom olika frivilliginsatser. Församlingskåren är öppen för alla, män som kvinnor.

Välkomna, både nya och gamla medlemmar!

***

 

Nässjö församlingskår

Månadsmötena hålls i Mariagården. Servering och lotterier.

Program hösten 2019:

 • Måndag 16/9 kl. 18.30
  Clas Jonsson, tf. kyrkoherde, underhåller och kåserar
 • Måndag 14/10 kl. 18.30
  ”Höst och tröst” med Ted Sandstedt
 • Måndag 18/11 kl. 18.30
  ”På kryssning med Harmony of the Sea” Ingvar Ellbring visar film
 • Måndag 9/12 kl. 18.00
  Luciafirande

Med reservation för ändringar.

***

För information, kontakta Sonja Sjölander, ordf., telefon 0380-10652 eller Börje Kling, sekr., telefon 0380-15639.

Varmt välkomna - ta med en vän också!

***

 

Bringetofta församlingskår

Vi träffas vanligen i Bringetofta församlingshem.

Program hösten 2019:

 • Onsdag 11/9 kl. 19.00
  Månadsmöte
 • Fredag 1/11 kl. 13-18
  Gravsmyckningskaffe i Bringetofta kyrka
 • Onsdag 13/11 kl. 19.00
  Månadsmöte
 • Torsdag 28/11 kl. 09.30
  Julbelysningen sätts upp vid Bringetofta kyrka

***

För information kontakta 0380-51 51 00.

Välkomna till våra träffar!

***

 

Norra Sandsjö församlingskår

Vi träffas i Norra Sandsjö församlingshem.

Program hösten 2019:

 • Måndag 2/9 kl. 19.00
  Vandring i Frälsakransens anda
 • Måndag 30/9 kl. 19.00
  Mitt Island - komminister Thorhallur Heimisson berättar
 • Måndag 28/10 kl. 19.00
  Månadsmöte
 • Måndag 25/11 kl 19.00
  Lennart Eriksson kåserar
 • Måndag 16/12 kl. 19.00
  Adventsfest med sång och musik, tillsammans med kyrkliga syföreningen och kyrkokören.

Varmt välkommen att vara med!