Församlingskårerna

Församlingskårerna är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund. De är till för alla som vill berika livet med samtal som kristen tro eller bara träffa andra som har hjärtat i kyrkan.

I Nässjö pastorat finns det tre församlingskårer, var och en med egna styrelser och egen verksamhet.

Församlingskårerna är människor som vill berika livet med samtal, studier och information om kyrka och kristen tro, och, för den som vill, finns det möjlighet att medverkar i församlingslivet genom olika frivilliginsatser. Församlingskåren är öppen för alla, män som kvinnor.

Välkomna, både nya och gamla medlemmar!

***

Nässjö församlingskår

Kårmötena hålls i Mariagården, Nässjö 
Ofta med kaffeservering och lotterier. 

Hösten 2023: 

 • Lördag 16 september
  Höstkonvent i Landeryd.
  Anmälan till Börje på telefon 070-543 84 13 senst 8 september. 
  Klicka här för att se programmet för höstkonventet
 • Måndag 18 september klockan 17.30
  ”Pilgrimsvandring i Spanien” - Anna Svensson och Marie-Louise Lundquist berättar om sin resa och vandring till Santiago de Compostela  
  Kaffeservering och lotterier
 • Måndag 6 november klockan 17.30
  ”Vandring genom Jakobsbrevet” - Komminister Magnus Sjögren berättar 
  Kaffeservering och lotterier
 • Måndag 4 december klockan 17.30
  ”Sånger i advent” - Ted Sandstedt sjunger och spelar 
  Lotterier och kafferservering med extra förtäring. Kostnad 100 kr/person.
  Anmälan senast 27 november till Börje Kling telefon 070-543 84 13

***

Kontaktperson: 
Magnus Sjögren telefon 0380-777 10, ordf. 

Varmt välkomna, nya och gamla medlemmar - ta med en vän också!

***

Bringetofta församlingskår

Vi träffas vanligen i Götenstorp eller i Bringetofta församlingshem.

Hösten 2023:

 • Torsdag 14 september kl. 10.00 i Bringetofta församlingshem. Ordinarie kårmöte.
 • Fredag 3 november kl. 13.00-18.00 i Bringetofta kyrka. Gravsmyckningskaffe. 
 • Fredag 24 november samling kl. 09.30 för att sätta upp julgransbelysningen.
 • Årsmöte planeras till den 11 januari 2024 kl. 10.00 i Bringetofta församlingshem. 

***

Ordförande: Lars-Ivan Fransson
Sekreterare: Reneé Alfredsson
Kassör: Dagny Claesson

För mer information
kontakta pastorsexpeditionen på telefon 0380-777 00

Gamla och nya medlemmar hälsas Välkomna till våra träffar! 

***

Norra Sandsjö församlingskår

Vi träffas i Norra Sandsjö församlingshem.

Programmet är under planering. 

***
Kontaktperson: Anders Lagerkvist telefon 070-680 09 37. 

Varmt välkommen att vara med!