Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingskårerna

Församlingskårerna är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund. De är till för alla som vill berika livet med samtal som kristen tro eller bara träffa andra som har hjärtat i kyrkan.

I Nässjö pastorat finns det tre församlingskårer, var och en med egna styrelser och egen verksamhet.

Församlingskårerna är människor som vill berika livet med samtal, studier och information om kyrka och kristen tro, och, för den som vill, finns det möjlighet att medverkar i församlingslivet genom olika frivilliginsatser. Församlingskåren är öppen för alla, män som kvinnor.

Välkomna, både nya och gamla medlemmar!

***

 

Nässjö församlingskår

För information, kontakta Sonja Sjölander, ordf., telefon 0380-10652 eller Börje Kling, sekr., telefon 0380-15639.

Program våren 2019:

 • Måndag 4 februari kl. 18.30
  ”Från glädje till sorg” - kyrkoherde em. Ulf Winter berättar om sitt omväxlande liv”
  Årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
 • Måndag 4 mars kl. 18.30
  Månadsmöte. Sång och musik med komminister Pär Sjöstrand.
 • Måndag 8 april kl. 18.30
  En kväll i musik- och allsångston med Jonas Lindbäck
 • Söndag 26 maj
  Kyrksändag. Bussresa för församlingskårens medlemmar. Program meddelas senare.

Med reservation för ändringar.

Månadsmötena hålls i Mariagården kl. 18.30. Servering och lotterier.

Varmt välkomna - ta med en vän också!

***

 

Bringetofta församlingskår

Vi träffas vanligen i Bringetofta församlingshem.
För information kontakta 0380-51 51 00.

Program våren 2019:

 • Onsdag 13 mars kl. 19.00
  Månadsmöte
 • Måndag 15 april kl. 19.30
  Läsning i Stilla veckan i Bringetfota kyrka
 • Tisdag 14 maj kl. 10.00
  Städdag och månadsmöte i Götestorp
 • Mer program kommer...

Välkomna till våra träffar!

***

 

Norra Sandsjö församlingskår

Vi träffas i Norra Sandsjö församlingshem.
Ordf. Anders Lagerqvist.
För mer information kontakta 0380-51 51 00.

Program våren 2019:

 • Måndag 18 februari kl. 19.00
  Årsmöte i församlingshemmet.
 • Lördag 23 mars kl. 09.00
  Församlingsfrukost och föreläsning av Lovisa Fransson ”Hur det är att leva med en CP-skada”
  Kostnad: 50 kr. Biljetter köps genom Anders tel. 0380-515113 eller Pia tel. 0380-515124
 • Torsdag 4 april kl. 19.00
  Församlingsafton samarbete med Kyrkans Syförening, Kyrkokören och
  Församlingskåren. Servering, auktion och lotterier.
 • Tisdag 16 april  kl. 19.00
  Passionsandakt i kyrkan, därefter samkväm i församlingshemmet.
 • Måndag 6 maj  kl. 16.00
  Hemligt mål. Bussen avgår kl. 16.00 mer information kommer senare.
 • Måndag 3 juni. 18.00
  Städning av Runåsen, därefter korvgrillning.

Varmt välkommen att vara med!