Församlingskårerna

Församlingskårerna är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbund. De är till för alla som vill berika livet med samtal som kristen tro eller bara träffa andra som har hjärtat i kyrkan.

I Nässjö pastorat finns det tre församlingskårer, var och en med egna styrelser och egen verksamhet.

Församlingskårerna är människor som vill berika livet med samtal, studier och information om kyrka och kristen tro, och, för den som vill, finns det möjlighet att medverkar i församlingslivet genom olika frivilliginsatser. Församlingskåren är öppen för alla, män som kvinnor.

Välkomna, både nya och gamla medlemmar!

***

 

Nässjö församlingskår

Månadsmötena hålls i Mariagården. Servering och lotterier.

Program våren 2020:

 • Måndag 10 februari kl. 18.30
  Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Kaffeservering.
  ”Historia och berättelser om tulpaner” - Diakon Paul Forssander underhåller, berättar och visar bilder
 • Måndag 9 mars kl. 18.30
  ”Ord med vingar som lyfter och bär” - Paul Snälls underhåller med ord och musik.
  Kaffeservering och lotterier
 • Måndag 6 april kl. 18.30
  ”Fyra ben” - ett musikprogram med Kerstin Johansson.
  Kaffeserverign och lotterier
 • Lördag 25 april
  Vårkonvent i Norra Sandsjö. Program meddelas senare.
 • Söndag 3 maj
  Kyrkresa med buss.
  Resmål och program, samt uppgift om kostnad och anmälan meddelas längre fram på kommande möten.

Med reservation för ändringar.

***

För information, kontakta Sonja Sjölander, ordf., telefon 0380-10652 eller Börje Kling, sekr., telefon 0380-15639.

Varmt välkomna - ta med en vän också!

***

 

Bringetofta församlingskår

Vi träffas vanligen i Bringetofta församlingshem.

Program våren 2020:

 • 9/1     Årsmöte kl 19.00
 • 11/3     Ordinarie möte hos Berit och Olof Arvidsson i Nässjö
 • 6/4       Läsning i ”Stilla veckan” – i Bringetofta kyrka
 • 14/5     Städdag i Götenstorp Start kl.10.00
 • 23/6     Församlingsresa
 • 8/7       Ordinarie möte – denna gång i Götenstorp
 • 14/7     Slåttergille i Götenstorp. Start kl. 17.00
 • 5/8       Sommarkafé i Götenstorp kl. 10.30
 • 9/9       Ordinarie möte i Bringetofta
 • 30/10   ”Gravsmyckningskaffe” i Bringetofta kyrka kl. 13.00-
 • 11/11   Ordinarie möte i Bringetofta
 • 26/11   Julgransbelysningen sätts upp vid Bringetofta kyrka. Start kl. 09.30 

***

För information kontakta 0380-777 00.

Välkomna till våra träffar!

***

 

Norra Sandsjö församlingskår

Vi träffas i Norra Sandsjö församlingshem.

Program Våren 2020:

 • Måndag 17/2 kl. 19.00
  Årsmöte i Församlingshemmet, musik av Rödja dragspelmän
 • Lördag 16/3 kl. 09.00
  Frukost för alla, föreläsning av ”rebellkirurgen” Erik Erichsen, kostnad 50 kr inkl. frukost, biljetter finns hos Anders tel. 0380-777 63 och Pia tel. 0380-777 34
 • Måndag 16/3 kl. 19.00
  Filmkväll, filmen om Inka Dahlqvist visas.
 • Måndag 7/4 kl 18.00
  Passionsandakt i kyrkan, därefter samkväm i Församlingshemmet.
 • Måndag 18/5 kl. 19.00
  Städning av Runåsen, därefter korvgrillning vid Församlingshemmet

 

För information kontakta 0380-777 00.

Varmt välkommen att vara med!