Bringetofta kyrkogård

har liksom kyrkan medeltida ursprung

Bringetofta kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.

Kyrkogården består av en gammal del kring kyrkan och en ny, något lägre liggande del i öster. Båda delarna omges av var sin kallmur och trädkrans. Den gamla kyrkogården har en tydlig struktur från förra sekelskiftet med enskilda, s.k. köpegravar längs gångarna samt kyrkogårdsmuren och allmänna linjegravar inne i kvarteren.  

Den nya kyrkogården anlades 1953 och har en tidtypisk efterkrigstida karaktär med rader av jämna låga gravstenar i gräskvarter. Kyrkogården har kontinuerligt förändrats och moderniserats. En stor del av gravarna från förra sekelskiftet och tiden fram till 1950 har haft grusbädd och häckinramning, av vilket idag inget kvarstår. 

I oktober 2010 togs ett nytt gravskick i bruk i form av en askgravplats.

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2007:91

 

Foto: Pernilla Käller

Askgravplats

Askgravplatsen togs i bruk i oktober 2010 och är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

I varje askgravplats finns det plats för två askor, och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättningar.
Gravsättning under vinterhalvåret (november-april) görs endast då vädret tillåter och bedöms av kyrkogårdschefen vid varje enskilt fall.  
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller en mindre gravlykta och det är endast tillåtet att använda förvaltningens vasar till snittblommor.  

Individuell plantering och minnessaker får ej förekomma.
Dödsboet betalar en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och namnskylten.
När avgiften är betald, fästs en namnplatta på stenen.

Foto: Pernilla Käller