Bodafors kyrkogård

En skogskyrkogård som bygger på kontrasten mellan natur och kultur

Bodafors kyrkogård är en skogskyrkogård som ligger strax söder om samhället Bodafors. Kyrkogården invigdes 1961 och är ritad av arkitekterna Rolf Bergh och Gunnar Martinsson, Stockholm. Gunnar Martinsson är en av våra mest kända modernistiska landskapsarkitekter.   Uppbyggnaden bygger på kontrasten mellan natur och kultur med ett centralt skogsparti med högresta tallar. Entrén och ceremoniplatsen med klockstapel har en tidstypisk design i rå betong.

Gravkvarteren består av omväxlande kist- och urngravskvarter med låga rektangulära stenar i framförallt ljus granit.

På kyrkogården finns även en minneslund som togs i bruk i augusti 1986 och en askgravplats som togs i bruk i juni 2011.

Källa: Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2007:90

 

 

Minneslund

Foto: Pernilla Käller

Minneslunden togs i bruk 1986 och är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär.

Här gravsätts aska efter avliden, utan att dess läge markeras. 
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.
Enskilda vårdar eller planteringar är inte tillåtna. 
Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna.
Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på avsedd plats.
Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av förvaltningens personal.

Askgravplats

 Askgravplatsen på Bodafors kyrkogård togs i bruk i augusti 2011 och är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

I varje askgravplats finns det plats för två askor, och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättningar.
Gravsättning under vinterhalvåret (november-april) görs endast då vädret tillåter och bedöms av kyrkogårdschefen vid varje enskilt fall.  
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller en mindre gravlykta och det är endast tillåtet att använda förvaltningens vasar till snittblommor.  

Individuell plantering och minnessaker får ej förekomma.
Dödsboet betalar en avgift för skötsel av den gemensamma planteringen och namnskylten.
När avgiften är betald, fästs en namnplatta på stenen.