Barnkören i Malmbäck

Barnkören i Malmbäck blir ekumenisk i höst. För barn 4-12 år.

I höst startar vi en ekumenisk barnkör för barn 4-12 år, tillsammans med Klockargårdskyrkan. Vi träffas i Klockargårdskyrkan varannan torsdag, jämna veckor kl. 17.15-17.45. 

För mer information ring Pernilla tel. 777 37.