Barn och unga

Nässjö pastorat har en sprudlande barn och ungdomsverksamhet. Här finns plats för alla, killar, tjejer, liten som stor.

Höstterminen 2021 står och knackar på dörren. Vi hoppas att vi i höst skall kunna träffas som vanligt, eller så nära som vanligt det går. 

Med reservation för ändringar. Det pågår fortfarande en pandemi i vår värld och i vår närhet. Vi söljer myndigheternas restriktioner ohc rekommendationer och fortsätter träffas försiktigt, utan att trängas, tvättar händer och stannar hemma vid förkyrlningssymtom.