Barn och unga

Nässjö pastorat har en sprudlande barn och ungdomsverksamhet. Här finns plats för alla, killar, tjejer, liten som stor.

Verksamhet för de minsta

Kom och var med i våra småbarnsgrupper. Här hittar du verksamhet för de allra minsta, där förälder följer med, och grupper för barn upp till 5-6 år.

Verksamhet för barn och ungdom

Här hittar du verksamhet som riktar sig till barn från 5-6 år och uppåt, upp till ungdomsgrupper.